20 kwietnia 2016 – ostatni moment dla ZUS na przekazanie zawiadomienia

gwarancja poufności. 20 kwietnia 2016 – ostatni moment dla ZUS na przekazanie zawiadomienia

20 kwietnia 2016 – ostatni moment dla ZUS na przekazanie zawiadomienia
o wysokości stawki na ubezpieczanie wypadkowe na okres 04.2016–03.2017

Zgodnie z art. 32.  Ustawy z dnia 30 października 2002 r. „o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych” 20 kwietnia 2016  mija termin dostarczenia przez ZUS zawiadomień o wysokości stawki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w okresie składkowym od kwietnia 2016  do marca 2017r.

Jeżeli płatnik był zobowiązany składać informację ZUS IWA za trzy poprzednie lata a nie otrzymał zawiadomienia z ZUS w wyznaczonym przez ustawę terminie, powinien zaczekać na jego dostarczenie przez kolejne 10 dni. Zgodnie z ustawą, w momencie nie otrzymania zawiadomienia przez płatnika do 30 kwietnia 2016, płatnik powinien zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS
z prośbą o wyjaśnienie przyczyny nieotrzymania dokumentu oraz z wnioskiem o wydanie wysokości stawki na ubezpieczenie wypadkowe.

Uwaga!

Nowy okres składkowy, jest ostatnim okresem rozliczeniowym, w którym można odzyskać nienależenie nadpłacone należności z tytułu ubezpieczenie wypadkowego z 10 poprzednich lat.
Z dniem 1 stycznia 2017 okres, za który Płatnik będzie mógł otrzymać zwrot, skróci się do lat 5
.
Jest to spowodowane wejściem w życie dnia 1 stycznia 2012 roku zapisów ustawy „o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców” (Dz. U. Nr 232 poz. 1378).

Rafał Jędruchniewicz – Ekspert ds. Optymalizacji Składek ZUS Inventage Polska tłumaczy konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów:

W obecnym stanie prawnym (zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych — który zgodnie z trwającym okresem przejściowym – zakończy się 31 grudnia 2016 r.), należności
z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nowe rozwiązania mają na celu głównie skrócenie terminu zwrotu nienależnie opłaconych składek z 10 do 5 lat, co w praktyce oznaczać będzie, brak możliwości faktycznego ich  odzyskania.

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem składkowym, zachęcamy do skorzystania z wiedzy eksperckiej specjalistów Inventage Polska, którzy dzięki swojej pracy pomogli odzyskać nadpłacone składki w największych przedsiębiorstwach oraz Szpitalach na terenie całej Polski.

Rafał Jędruchniewicz – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne (w szczególności składki na ubezpieczenie wypadkowe) oraz BHP. Starszy Inspektor BHP. Prowadził oraz nadzorował ponad 500 projektów dla największych Polskich Firm, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Współtwórca projektu „Tarcza” zapewniającego ochronę Przedsiębiorstw przed niekorzystnymi skutkami kontroli. Zdobywca nagrody za usługę najlepszej jakości pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dodaj komentarz