28 kwietnia 2016 – Światowy Dzień Bezpieczeństwa

BHP

28 kwietnia 2016 – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych

Corocznie, dnia 28 kwietnia mają miejsce uroczyste obchody związane z Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, organizowane pod patronatem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). W państwach członkowskich MOP organizuje uroczystości na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym, w które angażuje przedstawicieli ze strony pracodawców, pracowników oraz polityków.

Każdego roku w dzień obchodów organizowane są kampanie mające na celu poruszanie tematów dotyczących problematyki bezpiecznego środowiska pracy. Corocznie inicjatorzy ustalają temat przewodni obchodów. W tym roku tematem przewodnim jest hasło „Stres w miejscu pracy: wspólne wyzwanie”. Organizatorzy poruszają kwestie związane z problemem stresu oraz jego powikłań, które zaczynają stanowić poważne ryzyko psychospołeczne. Pracownicy borykają się z trudnością w sprostaniu rosnącym wymaganiom pracodawców, przedłużającym się czasem pracy oraz presją związaną z rosnącą konkurencją na rynku zatrudnienia.

W Polsce 28 kwietnia jest dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, oficjalnie ustanowionym przez Sejm RP w 2003 r.

Związki Zawodowe obchodzą ten dzień pod nazwą „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. Przedstawiciele władz Państwowych, Związki Zawodowe, oraz ludzie związani z praktyką BHP, w tym dniu wspominają poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Jednocześnie przypominają i upowszechniają zasady bezpieczeństwa w miejscu zatrudnienia. W związku z obchodami organizowane są kampanie promujące zasady BHP w miejscu pracy. W tym roku problematyka obchodów związana jest z kosztami ekonomicznymi i społecznymi spowodowanymi wypadkami przy pracy. Poruszone zostaną kwestie BHP w sektorach gospodarczych, w których notuje się najwięcej wypadków przy pracy o charakterze ciężkim i śmiertelnym.

Organizatorzy obchodów mają na celu podkreślenie faktu, że usprawnienie kwestii bezpieczeństwa prowadzi do zmniejszenia ilości wypadków przy pracy. Ważne jest także zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i tym samym obniżenie kosztów z nią związanych. Warto wspomnieć, iż stan związany z obszarem BHP ma odzwierciedlenie w wydatkach ponoszonych na ubezpieczenia społeczne z tytułu składki wypadkowej. W konsekwencji, brak inwestycji w system BHP oraz traktowanie tego tematu, jako „zło konieczne” może się przyczynić do zwiększenia kosztów przedsiębiorstwa a nie – jak jest to często zakładane‐ do obcięcia niepotrzebnych wydatków.

 

Jak zoptymalizować składkę wypadkową? 

Źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy; http://www.ciop.pl

Dorota Olczak

Dodaj komentarz