Interpretacja indywidualna

Wykwalifikowani eksperci Inventage oferują usługę uzyskania indywidualnej interpretacji w obszarach podatkowych.

Głównym celem uzyskania indywidualnej interpretacji jest zapewnienie bezpieczeństwa rozliczeń prawno-podatkowych. Indywidualna interpretacja dla przedsiębiorców stanowi funkcje gwarancyjno-ochronną, dzięki której eliminowane jest ryzyko podważenia przez organ podatkowy zastosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań prawnych.

Zakres usługi uzyskania indywidualnej interpretacji obejmuje:

  • Analizę stanu faktycznego i ocenę merytoryczną problematyki interpretacyjnej przepisów podatkowych,
  • Przygotowanie opisu stanu faktycznego, wskazanie pytania oraz stworzenie uzasadnienia prawnego,
  • Reprezentację w toku postępowania wnioskowego przed Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI