Ostatni dzwonek na odzyskanie składek ZUS

odzyskanie skladek zus

Odzyskanie składek ZUS

Dnia 1 stycznia 2012 roku, weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378). Nowelizacja wprowadziła zmiany w zapisach w dwudziestu dwóch ustawach, min. w ustawie z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.
z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Zmiana dotyczy przede wszystkim skrócenia okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS z 10 do 5 lat. Co prawda zmiana skróci o połowę okres przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych, co będzie ułatwieniem dla przedsiębiorców, jednak zmiany będą dotyczyć przede wszystkim zredukowania czasu, za, który firmy mogą odzyskać należności wynikające
z nadpłaconych składek. Po tym czasie nie będzie to już możliwe.

W obecnym stanie prawnym (zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych — który zgodnie z trwającym okresem przejściowym – zakończy się 31 grudnia 2016 r.), należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Nowe rozwiązania mają na celu głównie redukcję okresu przedawnienia należności z tytułu składek z 10 do 5 lat.

1 listopada – ostatni dzwonek na odzyskanie 100% oszczędności!

Rafał Jędruchniewicz – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w obszarze  składek na ubezpieczenia społeczne (w szczególności składki na ubezpieczenie wypadkowe) oraz BHP. Starszy Inspektor BHP. Prowadził oraz nadzorował  ponad 500 projektów dla największych Polskich Firm, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Współtwórca projektu „Tarcza” zapewniającego ochronę Przedsiębiorstw przed niekorzystnymi skutkami kontroli.  Zdobywca nagrody za usługę najlepszej jakości pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dodaj komentarz