podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów w zakresie działań podatkowych w obszarze podatku od nieruchomości zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych analiz.

Oferujemy dogłębną i obiektywną analizę sytuacji podatkowej z uwzględnieniem zarówno możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych jak i identyfikacji ewentualnych ryzyk, które mogą mieć miejsce. Nasze rekomendacje zapewnią Państwu nie tylko specjalistyczną wiedzę odnośnie dotychczas płaconego podatku, ale również optymalny poziom podatku od nieruchomości płacony w przyszłości.

Wsparcie specjalistyczne obejmuje

  • Weryfikację dotychczas deklarowanych przedmiotów opodatkowania;
  • Ustalenie sposobu użytkowania i szacunkowej powierzchni poszczególnych gruntów;
  • Przeprowadzenie postępowania podatkowego;
  • Wykonanie inwentaryzacji powierzchni użytkowej budynków;
  • Analizę występowania ewentualnych ryzyk podatkowych;
  • Wsparcie merytoryczne w zakresie bieżących zadań podatkowych;

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI