Finanse

Inventage Finanse

Inventage proponuje szeroki wachlarz usług, których profesjonalizm wykonania zapewniają  specjaliści z wielu dziedzin, w tym także finansów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom klientów, pomagamy im w dochodzeniu własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Nasi eksperci wspierają klientów w przeprowadzaniu windykacji polubownej, sądowej, komorniczej i pokomorniczej oraz karnej. Zarówno w przypadku tzw. windykacji miękkiej jak i tej dotyczącej trudniejszych dłużników, nasza pomoc zapewnia skuteczność oraz efektywność prowadzonych działań.

Nasi współpracownicy, których dobieramy starannie i odpowiedzialnie, są najlepszymi w Polsce ekspertami z dziedziny finansów. Sporządzamy za darmo analizy przygotowujące do przeprowadzenia niżej wymienionych usług . Na życzenie klientów wykonujemy:

-Dokumentację Cen Transferowych – wykonujemy usługi na poziomie firm doradczych z “Wielkiej Czwórki” w cenie znacznie niższej, reprezentujemy Klienta przed organami skarbowymi w zakresie sporządzanych przez nas dokumentacji cen transferowych. Nasze działania są w pełni bezpieczne i akceptowane przez organy administracji skarbowej

-Przekształcenia spółek osobowych i kapitałowych w ramach usługi sporządzamy analizę podatkową oraz badamy czy firma spełnia wymogi Zorganizowanego Przedsiębiorstwa i Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa,

-Wycenę wartości niematerialnych i prawnych, w tym technologii i znaków towarowych — “MAREK” – sporządzamy wycenę na potrzeby projektów NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), posługujemy się metodologią europejskiego urzędu patentowego. Jesteśmy w stanie realizować szybkie terminy zleceń, sporządzane przez nas wyceny mogą służyć do realizacji transakcji podwyższenia kapitału spółki bez angażowania gotówki,

-Zdobywanie finansowania kredytowego i dłużnego – nasz dedykowany zespół posiada duże doświadczenie bankowe, nasi eksperci sprawowali funkcje członków komitetów kredytowych oraz członków komitetów zarządzania aktywami i pasywami w bankach. Posiadamy dobrą znajomość procedur bankowych, jesteśmy bardzo doświadczeni we współpracy z Funduszami Inwestycyjnymi. Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie ubiegania się i otrzymywania kredytów dla podmiotów gospodarczych, w tym kredytów obrotowych i inwestycyjnych.