Uwaga! Od 1 kwietnia obowiązuje nowy okres składkowy na ubezpieczenie wypadkowe

Uwaga! Od 1 kwietnia obowiązuje nowy okres składkowy na ubezpieczenie wypadkowe

Do 20 kwietnia ZUS ma obowiązek przysłać płatnikom zawiadomienie o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowej obowiązującej przez cały rok składkowy, czyli od kwietnia 2015 r. do marca 2016 r. ZUS zawiadamia o wysokości stopy procentowej tych płatników, którzy do 31 stycznia mieli obowiązek złożyć deklaracje ZUS IWA. Poniżej opiszemy nowy okres składkowy na ubezpieczenie wypadkowe.

Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej jest zróżnicowana i indywidualna dla każdego Płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego swoich pracowników. Zależy między innymi od ilości ubezpieczonych oraz kodu PKD.

Nowa ustalona składka obowiązuje przy wyliczaniu należnych składek za wszystkich ubezpieczonych, których płatnik zgłosi do ubezpieczenia wypadkowego.

Płatnik, który nie otrzyma takiego zawiadomienia do 30 kwietnia 2015 roku, powinien zgłosić się do swojego oddziału ZUS (jednostki terenowej właściwej dla siedziby firmy), w celu otrzymania informacji o wysokości stopy procentowej obowiązującej w nowym okresie składkowym.

Autor: Rafał Jędruchniewicz

Dodaj komentarz