Informacje prawne

Właścicielem i administratorem strony internetowej zlokalizowanej pod adresem http://www.inventage.pl jest firma Inventage Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 81, 02–001 Warszawa, KRS 0000369092.

Pod pojęciem strony internetowej należy rozumieć stronę główną http://www.inventage.pl oraz wszystkie towarzyszące jej (połączone linkami wewnętrznymi) podstrony.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie muszą być kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Inventage Sp. z o.o. nie może ponosić odpowiedzialności wynikającej z niedokładności i nieścisłości w zakresie informacji na tej stronie internetowej.

Strona ma za zadanie jedynie w sposób ogólny i niewiążący prezentować nasze produkty. Strona internetowa nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Osoba korzystająca z informacji zawartych na stronie internetowej i podejmująca na ich bazie jakiekolwiek decyzje robi to na własne ryzyko.

Inventage Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem bezpośredniego lub pośredniego dostępu do strony internetowej lub korzystania z informacji zawartych na niej.

Strona internetowa wykorzystuje technologię WordPress. Jest oparta na wzorcu strony WWW o nazwie Favea przygotowanym przez Fireform. Strona internetowa jest dostępna z serwera utrzymywanego przez Masternet.pl (http://www.masternet.pl).