Procedury i instrukcje

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy.

W ramach tego:

  • wypełniamy dokumenty na potrzeby ZUS, GUS.
  • opracowujemy instrukcje BHP do maszyn i urządzeń – dotyczące zasad prawidłowego wykorzystania maszyn i urządzeń, które obsługuje pracownik
  • opracowujemy instrukcje stanowiskowe – dotyczące zasad postępowania w konkretnym przypadku, sytuacji, miejscu
  • tworzymy tabele przydziału norm i odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej, oraz prowadzimy dokumentacje pracownicze w ich zakresie
  • opracowujemy akty wewnętrzne, raporty w zakresie BHP i PPOŻ.
  • formułujemy procedury oraz pozwolenia np. na wykonywanie określonych prac

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI