Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Dotyczy określenia ogólnych zasad związanych z szacowaniem ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Przedmiotem procedury jest przygotowanie przez specjalistów z zakresu BHP pełnej dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego przy określonych pracach jak również wskazanie konieczności zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, mając na względzie wytyczne zawarte w Polskiej Normie PN-N-18002.

Ocena ryzyka jest procesem wieloetapowym, na który składają się niżej wymienione czynności:

 • Zebranie informacji dotyczących danego stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń dla danego stanowiska.
 • Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.
 • Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.
 • Opracowanie planu działań korygujących lub zapobiegawczych.
 • Okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

Po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego, aktualizujemy ją minimum raz na 2 lata a także w sytuacjach:

 • przy tworzeniu nowych miejsc pracy
 • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych)
 • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
 • po zaistnieniu wypadku przy pracy

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI