Działania powypadkowe

W ramach usług doradczych dotyczących działań powypadkowych świadczymy pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej.
Zgodnie z przepisami, w momencie, gdy dochodzi do wypadku przy pracy musi zostać sporządzony protokół powypadkowy jak również dodatkowa dokumentacja powypadkowa. Przed przygotowaniem jej pracodawca powołuje zespół powypadkowy, w skład której wchodzi: pracodawca, specjalista ds. BHP (pracownik służby BHP) oraz przedstawiciel pracowników.

W ramach współpracy w tym zakresie oferujemy:

  • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku
  • udokumentowanie wyjaśnień poszkodowanego oraz zeznań świadków ( jeżeli byli)
  • określenie przyczyn wypadku
  • utworzenie protokołu powypadkowego
  • wypełnienie karty wypadku
  • wypełnienie statystycznej karty wypadku do GUS
  • przygotowanie wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS

Sporządzenie ww. dokumentacji jest niezbędne, ze względu na obowiązek pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy, ale także by poszkodowany mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Podczas przeprowadzania procedury wypadkowej jesteśmy w stałym kontakcie z Klientem, odpowiadamy na wszystkie pytania i wyjaśniamy wątpliwości, mając jednocześnie na względzie obowiązujące regulacje prawne.

Dodatkowo, ofertujemy również sporządzenie dokumentacji powypadkowej w postaci karty wypadku dla zleceniobiorców oraz dokumentacji do wypadków w drodze do i z miejsca pracy pracownika.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI