Zostań Klientem

Schemat współpracy

Pierwszym etapem naszej współpracy jest spotkanie wprowadzające (spotkanie może się odbyć jako wideo konferencja, bądź spotkanie na żywo) a także zebranie niezbędnej dokumentacji. Następnie Inventage, we współpracy z wykwalifikowanymi w danej branży ekspertami, analizuje zebrane dane, tworząc schemat wdrożenia oszczędności, który jest następnie przedstawiany wraz z raportem.

W przypadku braku oszczędności, następuje koniec zadania. Natomiast w przeciwnym wypadku, omawiany jest szczegółowy plan wdrożenia, wraz z zebraniem pozostałej dokumentacji.

Ostatnim etapem jest wdrożenie zaleceń oraz uzyskanie oszczędności. Warto przy tym podkreślić, że Klient jest stale wspierany przez cały okres trwania umowy. Inventage bierze pełną odpowiedzialność finansową, za wdrożone zalecenia, również po wygaśnięciu umowy partnerskiej.