Zostań Klientem

Schemat współpracy

Pierwszym etapem naszej współpracy jest spotkanie wprowadzające (spotkanie może się odbyć jako wideo konferencja, bądź spotkanie na żywo) a także zebranie niezbędnej dokumentacji. Następnie eksperci Inventage analizują zebrane dane, tworząc schemat wdrożenia oszczędności, który jest następnie przedstawiany wraz z raportem.

W przypadku braku oszczędności, następuje koniec zadania. Natomiast w przeciwnym wypadku, omawiany jest szczegółowy plan wdrożenia, wraz z zebraniem pozostałej dokumentacji.

Ostatnim etapem jest wdrożenie zaleceń Inventage oraz uzyskanie oszczędności. Warto przy tym podkreślić, że Inventage stale wspiera i monitoruje przedsiębiorstwo przez cały okres trwania umowy. Inventage bierze pełną odpowiedzialność finansową, za wdrożone zalecenia, również po wygaśnięciu umowy partnerskiej.