Ulga B+R

Od stycznia 2016r. obowiązuje w Polsce ulga B+R mająca na celu zachęcenie przedsiębiorców w Polsce do inwestycji na rzecz wzrostu ich konkurencyjności na rynku. Od 2018 jej atrakcyjność znacznie wzrosła w stosunku do dwóch poprzednich lat.
Ulga B+R polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z prowadzonymi przez przedsiębiorstwo pracami badawczo – rozwojowymi. W rezultacie przedsiębiorstwo może pomniejszyć lub całkowicie zniwelować podatek dochodowy CIT/PIT.
Co istotne, wykazanie w danym roku podatkowym straty nie przeszkadza w skorzystaniu z ulgi. Wówczas koszty kwalifikowane za dany rok podatkowy mogą zostać rozliczone w kolejnych sześciu latach.

Odliczeniu podlega określona procentowo część kosztów kwalifikowanych, obecnie 100%. Co ciekawe, ulga B+R występuje w każdym przedsiębiorstwie. Różna jest jedynie jej wysokość.

W ramach tej usługi pomagamy Klientom w przygotowaniu stosownej dokumentacji oraz stworzeniu odpowiednich procedur warunkujących zgodne z prawem skorzystanie z ulgi.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI