Reprezentacja firmy

Oferujemy wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów Inventage w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) czy też Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Niejednokrotnie, na życzenie klienta występujemy również w roli reprezentanta Pracodawcy.

Z ramienia Klienta udzielamy odpowiedzi na decyzje, wystąpienia oraz nakazy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku zaleceń realizujemy je wspólnie z Pracodawcą.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI