Działalność społeczna

Inventage Polska to nie tylko „Lider ulepszania wyników finansowych” . Chętnie pomagamy innym, niekoniecznie w kwestiach biznesowych.

Działania na rzecz społeczności lokalnych:

1. Współpraca ze „Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce”.
Od sierpnia 2015 roku wspieramy finansowo Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, za co nagrodzono nas tytułem „Dobra firma SOS” . Wierzymy, że każda pomoc jest nieoceniona, dlatego z przyjemnością przyczyniamy się do rozwijania pasji i zainteresowań tych młodych osób Myślimy o ich bezpiecznej przyszłości, więc każda pomoc jest nieoceniona.

Pomoc Inventage

SOS WIOSKI DZIECIĘCE o swojej działalności:

„Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. W Polsce działamy od 1984 roku. Chcemy, aby każde dziecko dorastało w rodzinnym środowisku, otoczone miłością, szacunkiem i poczuciem bezpieczeństwa. Działamy w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardy międzynarodowe dotyczące pomocy rodzinie i opieki zastępczej.
SOS Wioski Dziecięce są organizacją międzynarodową, działającą obecnie w 135 krajach świata. Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Założył ją Hermann Gmeiner dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej. Zgodnie z ideą założyciela opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.
Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia.
W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych prowadzimy Programy Umacniania Rodziny „

2. Udział w Kampanii „ Nie robię tego za darmo” nie robię tego za darmo
Jedną z pozycji w naszym DNA jest „ETYKA” i poza działalnością statutową zamieniamy słowa, także i w czyn, również w ramach działalności społecznej. Chcemy, aby osoby nawet bez większego doświadczenia, mogły się rozwijać, otrzymując stosowne wynagrodzenie. Nikt w firmie Inventage nie wykonuje pracy za darmo.
„Kampania Nie robię tego za darmo, trwająca w latach 2013–2014, była pierwszą w Polsce kampanią społeczną z zakresu etyki biznesu, zorientowaną na osoby wchodzące na rynek pracy – studentów i absolwentów. Jej celem było zwrócenie uwagi na powszechność bezpłatnych staży i praktyk, oferowanych przez pracodawców, razem z ich negatywnymi systemowymi konsekwencjami i szkodliwym wpływem dla obu stron – pracodawców i pracobiorców. „

3. Lubimy pomagać – nie tylko ludziom i ich biznesom
3 lipca 2015 roku pracownicy Inventage Polska czynnie brali udział w akcji „Wspomóż doga za icecrem‐a” zorganizowanej przed budynkiem Central Tower w Warszawie. Była to jedyna w swoim rodzaju akcja, dzięki której pomagaliśmy psiakom ze schroniska. W zamian za przekazanie potrzebnych rzeczy typu obroże, karmy czy smycze otrzymywaliśmy przepyszny lodowy poczęstunek. Za co serdecznie dziękujemy !

4. „Pomoc w spacerach w Schronisku na Paluchu”
W ramach akcji „Pomoc w spacerach w Schronisku na Paluchu” nasi pracownicy wybierają się regularnie w niedzielne popołudnia w celu pomocy psiakom. Odwiedzamy schronisko, wyprowadzamy psy, bawimy się z nimi, zawsze pamiętamy o przyniesieniu produktów, które są niezbędne do normalnego funkcjonowania.