Składki na ubezpieczenia społeczne

Analiza Inventage polega na weryfikacji wszystkich składników wpływających na koszty pracy, a także prawidłowości i rzetelności obliczania składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, takich jak:

  • Składki na ubezpieczenia społeczne
  • Fundusz Pracy
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Fundusz Emerytur Pomostowych

Nasi specjaliści poddają weryfikacji obszary dotyczące struktury zatrudnienia, wysokości osiągniętego przez ubezpieczonego przychodu oraz szeroko rozumiany system wynagradzania i premiowania pracowników.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI