Szkolenia BHP i PPOŻ

Zgodnie z art. 237(3). § 2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.”

W ramach tej usługi oferujemy Państwu szkolenia okresowe BHP dla:

  • pracowników rozpoczynających prace, studentów oraz praktykantów – szkolenia wstępne (ważne 1 rok na stanowiskach administracyjno- biurowych oraz robotniczych oraz 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami)
  • pracodawców (nie rzadziej niż raz na 5 lat)
  • osób kierujących pracownikami (nie rzadziej niż raz na 5 lat)
  • pracowników administracyjno-biurowych i innych (nie rzadziej niż raz na 6 lat)
  • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych (nie rzadziej niż raz na 5 lat)
  • stanowisk robotniczych (nie rzadziej niż raz na 3 lata)

Celem ww. szkoleń jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie Pracy, obowiązującymi w zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuacji. Korzyścią dla Pracodawcy jest bezpieczeństwo i ochrona firmy przed prawnymi oraz finansowymi konsekwencjami.

Ponadto, wykonujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferujemy szkolenia stacjonarne organizowane w siedzibie Inventage w Warszawie, u Klienta a także on-line, w terminie dogodnym dla Państwa.

Na szkolenia zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 09.00 do biura Inventage w centrum Warszawy (Aleje Jerozolimskie 81, Central Tower, X piętro). Zgłoszenie chęci udziału należy przesłać na adres: [email protected]. Szczegółowe informacje pod numerem: 512 002 228.