Kontakt

Inventage Sp. z o.o.

Central Tower

Al. Jerozolimskie 81, 10. piętro

02-001 Warszawa

tel. Biuro: +48 22 266 84 44

tel. ZUS: +48 512 002 226

tel. Podatki: +48 512 002 220

tel. VAT: +48 666 358 538

tel. RODO: +48 512 002 228

fax: +48 22 695 05 35

e-mail: biuro@inventage.pl

Skype: inventage.polska

KRS 0000369092
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 842 200,00 zł wpłacony w całości
NIP: 7010265525
REGON: 142656466

Jak znaleźć nasze biuro?