Kontakt

Inventage Sp. z o.o.

Central Tower

Al. Jerozolimskie 81, 10. piętro
02–001 Warszawa

Biuro: +48 22 266 84 44
+48 512 002 228

e‑mail: [email protected]

ZUS: +48 512 002 226
UE: +48 691 991 377
BHP: +48 512 002 228
INNE: +48 512 000 222

 

KRS 0000369092
prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 842 200,00 zł wpłacony w całości
NIP: 7010265525
REGON: 142656466