Energia

Inventage wraz ze swoimi partnerami działa w kierunku obniżania kosztów energii elektrycznej.

W ramach usługi oferujemy:

  • optymalny dobór mocy zamówionych, taryf, eliminacje energii biernej,
  • wykorzystanie wszystkich dostępnych na rynku dopłat do energii elektrycznej,
  • projektowanie i montaż własnych systemów paneli fotowoltaicznych w skojarzeniu z dopłatami z UE i krajowymi,
  • wykorzystujemy możliwości zmniejszenia opłaty OZE oraz wysokości uiszczanej kwoty z tytułu świadectw pochodzenia energii,
  • wykonujemy obligatoryjne z mocy prawa audyty energetyczne dla przedsiębiorstw.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI