Kompleksowe wsparcie: podatek CIT / PIT / VAT

Wsparcie i reprezentacja klienta podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego

Kontrola ze strony organu podatkowego może budzić wiele obaw związanych zarówno z samym procesem kontroli jak i odpowiednim przygotowaniem dokumentów oraz oddelegowaniem właściwej osoby uczestniczącej w dialogu z inspektorem.

Wychodząc naprzeciw rosnącej liczbie kontroli podatkowych wśród przedsiębiorców, oferujemy kompleksową pomoc w postępowaniach w tym zakresie dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Merytoryczne wsparcie doradcy oraz jego obecność na każdym etapie postępowania jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności podejmowanych przez organ podatkowy. Ponadto współpraca reprezentanta w trakcie procesu weryfikacyjnego zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz „odciąża” przedsiębiorstwo.

Nasze wsparcie obejmuje kompleksową współpracę w trakcie całego procesu czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub toczącego się postępowania podatkowego przed organami administracji skarbowej oraz sądami.

Pomoc doradcza obejmuje

  • sporządzenie strategii działania
  • przygotowaniu dokumentacji, wyjaśnień, odpowiedzi, odwołań oraz wniosków do organu podatkowego
  • wsparcie prawnego podczas przesłuchań podatników i świadków w trakcie kontroli
  • pełnomocnictwo w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, postępowań oraz występowanie przed organami podatkowymi
  • reprezentacja podatnika w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych
  • sporządzanie skarg oraz pism procesowych
  • indywidualne wsparcie w sprawach podatkowych

Dlaczego warto?

Nasi doradcy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wieloletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów podczas kontroli lub sporu podatkowego. Znajomość przepisów oraz kompetencje pełnomocnika pozwalają panować nad procesem kontroli oraz nadużyć ze strony organu kontrolującego, np. podczas przesłuchania świadków. Pozwala również na skrócenie czasu w momencie gdy podatnik ubiega się o zwrot z podatku.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI