Audyt warunków pracy

Przeprowadzony przez ekspertów Inventage Sp. z o.o. audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami w obszarze BHP. Prowadzone działania skutkują poprawą warunków pracy, usprawnieniem procesów zarządzania, jak również przyczyniają się do ograniczenia kosztów ponoszonych przez pracodawcę.

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (raz do roku) ma na celu rozpoznanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych dla Klienta. Pozwala również usunąć zidentyfikowane niezgodności, zanim konsekwencje prawne wyciągnie uprawniony do tego organ kontroli.

Przeprowadzanie kontroli stanu BHP  to prawny i społeczny obowiązek, wynikający z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Zakres audytu obejmuje analizę następujących obszarów:

 • informacje ogólne (wnioski, wykonywanie zaleceń PIP)
 • szkolenia BHP
 • badania lekarskie
 • dodatkowe kwalifikacje (uprawnienia)
 • ocena ryzyka zawodowego (stan faktyczny)
 • ochrona pracy (kobiet i kobiet w ciąży, karmiące piersią, młodociani)
 • ochrona osób niepełnosprawnych
 • wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • elektryczność (pomiary, eksploatacja)
 • czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne (środki ochrony, pomiary)
 • obiekty i pomieszczenia pracy (wymagania),
 • wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie (wymagania i odpowiedni dobór)
 • stanowiska i procesy pracy
 • maszyny i urządzenia techniczne (stan techniczny, instrukcje, CE)
 • ręczne prace transportowe (przestrzeganie norm)
 • magazynowanie i składowanie
 • pierwsza pomoc (wyposażenie, kwalifikacje)
 • PPOŻ (wyposażenie, normy, wymagania).

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI