Projekt Tarcza

Projekt Tarcza jest projektem, który pozwala obniżyć składkę wypadkową, zapewnia bezpieczeństwo oraz kontrolę nad informacjami przekazywanymi do ZUS. Projekt Tarcza Inventage

  • UWAGA na wzmożone kontrole ZUS, które mają na celu znalezienie nieprawidłowości w dokumentacji klienta, w celu nałożenia na niego sankcji
  • Sytuacja prawna: Art. 34 ustawy wypadkowej daje ZUS szczególne prawa. Gdy płatnik składek nie przekaże danych lub przekaże nieprawdziwe, o których mowa w art. 31 ustawy wypadkowej, tj. mające umożliwić określenie wskaźnika korygującego, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, ZUS ustala stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150 proc. stopy procentowej ustalonej według prawidłowych danych.
  • Płatnik musi opłacić zaległe składki z odsetkami za zwłokę. Brzmienie przepisu jasno wskazuje, że przy ustalaniu podwyższonej stawki nie ma miejsca na dowolność. Organ rentowy ustala ją w wysokości 150% stopy procentowej.

W drodze analizy proponujemy rozwiązania oparte na przepisach prawa, poparte wieloletnim doświadczeniem ekspertów oraz potwierdzone przez odpowiednie instytucje administracji publicznej.

Posiadamy również unikalne know-how, pozwalające na skorygowanie ewentualnych nieprawidłowych danych, które zostały przekazane do ZUS, w sposób pozwalający na uniknięcie sankcji ZUS, które instytucja nałożyłaby po swojej kontroli.

Jak działa Inventage