Dotacje UE na B+R i wsparcie jednostki naukowej

Zwiększenie zasobów finansowych


  1. Pozyskiwanie źródeł dofinansowania na prowadzenie prac badawczych i działań rozwojowych
  2. Prowadzenie działalności na rzecz naukowców i przedsiębiorców w celu wsparcia ich przy wdrażaniu do produkcji prototypów innowacyjnych produktów i technologii
  3. Sieć laboratoriów specjalistycznych wykonujących badania naukowe
  4. Ulgi w podatku dochodowym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji — wsparcie w rozliczeniu podatkowym


Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI