Author Archives: Berenika Karolak

Szkolenia BHP i PPOŻ

Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich Klientów biznesowych, którzy chcieliby odbyć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Termin: 11.10.2018 r. oraz 18.10.2018 r., godzina 10:00 -12:00 — spotkanie ze specjalistą ds. BHP

Podatek VAT

Wyceny

Inventage wykonuje w ramach swoich kompleksowych usług, ale też na indywidualne zamówienie różnego typu operaty szacunkowe. Nasz zespół rzeczoznawców posiada stosowneCzytaj więcej...

Usługi dodatkowe

Bezpłatny audyt ogólny

Ulga B+R

Od stycznia 2016r. obowiązuje w Polsce ulga B+R mająca na celu zachęcenie przedsiębiorców w Polsce do inwestycji na rzecz wzrostu ich konkurencyjności na rynku.Czytaj więcej...

Podatek rolny

Działania powypadkowe

W ramach usług doradczych dotyczących działań powypadkowych świadczymy pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej.
Zgodnie z przepisami, w momencie, gdy dochodzi do wypadkuCzytaj więcej...

Reprezentacja firmy

Oferujemy wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów Inventage w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) czy też PaństwowejCzytaj więcej...

Procedury i instrukcje

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy.

W ramach tego:

wypełniamy dokumentyCzytaj więcej...