Innovation Box

Ulga podatkowa Innovation Box (inaczej: IP Box) obowiązuje w Polsce od  1 stycznia 2019 r.

Preferencja IP Box skierowana jest do wszystkich podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa, osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. IP objętych patentem lub innym prawem ochronnym.

IP Box polega na zastosowaniu preferencyjnej stawki podatku (5%) dla dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przez co można dokonać w sposób znaczący obniżenia podatku dochodowego wykazywanego w rocznym zeznaniu podatkowym.

W ramach tej usługi dokonujemy wyodrębnienia dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, pomagamy Klientom w przygotowaniu stosownej dokumentacji oraz stworzeniu odpowiednich procedur warunkujących zgodne z prawem skorzystanie z tej preferencji podatkowej.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI