Ulga na robotyzację

Na podstawie art. 38eb ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację”. Ulga ta przewidziana jest na lata 2022–2026.

Koszty poniesione na robotyzację:

 1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi,
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.
 2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych.
 3. Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych.
 4. Opłaty leasingowe.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI