Aktywna firma to zdrowa firma

Aktywna firma

Podczas każdej rodzinnej uroczystości nie może zabraknąć wzajemnie składanych sobie życzeń  „zdrowia”. Taka sama sytuacja ma miejsce podczas firmowych uroczystości gdzie współpracownicy życzą sobie „zdrowia”, z tym że życzą sobie również większych sukcesów finansowych firmy. Jak w takim razie zadbać także w miejscu pracy o zdrowie, które również przyczyni się do większych zysków spółki?

Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, iż „zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem obiektywnie istniejącej choroby, czy niepełnosprawności.” Co oznacza, iż aby być zdrowym nie wystarczy być zdrowym tylko aspekcie fizycznym, ale także w aspekcie ogólnym, również społecznym a co za tym idzie – człowiek powinien czuć się dobrze w pracy. Jak odnieść to zagadnienie do sytuacji w organizacji? Niegdysiejsze porównanie organizacji, jako maszyny i narzędzia biurokratycznego uległo przekształceniu na rzecz kolejnej teorii. Następną dominującą tezą było przyrównanie organizacji do żywego organizmu, którego celem jest zaspokajanie wewnętrznych potrzeb. Teoria  miała podkreślić znaczenie wpływu wzajemnej relacji otoczenia i firmy oraz zdolności do wewnętrznej samoregulacji. Warto podkreślić, że firmę tworzą pracownicy a powodzenie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od ich wydajności.

Zdrowi pracownicy to zdrowa firma

W 2013 roku liczba osób ubezpieczonych, którym przynajmniej raz zostało wystawione zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby wyniosła 5869,6 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,5%. Przeciętna długość absencji chorobowej w 2013 roku przypadająca na 1 osobę ubezpieczoną w ZUS wyniosła 36,33 dnia (w 2012r.-36,77dnia). Statystyki bezlitośnie podkreślają znaczenie stanu zdrowia pracownika dla funkcjonowania całej firmy. [1] Programy prozdrowotne prowadzone w firmach przynoszą wymierne korzyści zarówno dla pracowników jak i całej organizacji. Pracodawcy, którzy inicjują przestrzeganie pozytywnych zachowań zdrowotnych w miejscu pracy zyskują zwiększenie wydajności personelu, zmniejszenie absencji chorobowej, i tym samym obniżenie kosztów ubezpieczeń i odszkodowań. Dobra atmosfera w pracy jest kluczowa dla utrzymania wysokiej satysfakcji pracowników, a także jako narzędzie oznaczające tworzenie strategii firmy

Dyrektor Generalny Inventage - Alain Kaj dba o stan psychofizyczny swoich pracowników poprzez organizowanie zajęć prozdrowotnych mających na celu aktywizacje pracowników. Do takich aktywności należy wspólny udział w treningach, prowadzonych przez wykwalifikowaną trenerkę personalną. Zajęcia skoncentrowane są na poprawianiu wytrzymałości, funkcjonowania kręgosłupa i stawów, oraz redukcji stresu. Ze względu na charakter naszej działalności (głównie biurowej lub pracy w rozjazdach) takie zajęcia pozwalają ruszyć się z krzeseł i zaktywizować grupy mięśni niezbędnych do zachowania prawidłowej postawy.

Trenerką naszego teamu jest Katarzyna Krzymień, która na co dzień zajmuje się treningiem personalnym i grupowym. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 10 lat jest instruktorem fitness, od 6 lat jest trenerem personalnym. Wcześniej pracowała 3 lata za granicą jako trener grupowy i personalny, po powrocie, od 4 lat pracuje w Warszawie

Zadałam Pani Kasi kilka pytań związanych z jej doświadczeniem pracy z ludźmi

Dlaczego zdecydowała się Pani zostać trenerem personalnym?

Katarzyna Krzymień: Lubię kontakt z ludźmi. Treningi personalne są dużo efektywniejsze i wartościowe niż treningi samemu lub na zajęciach fitness. Podczas treningów zarówno personalnych jak i grupowych staram się budować świadomość dotyczącą ruchu jako niezbędnego elementu naszego życia i naszej fizjologii. Przez 3 lata pracowałam w szkole w Monachium jako kierownik gimnastyki i choreografii. Warto zachęcać dzieci do ruchu i zabawy, która angażuje ciało do wysiłku fizycznego. Niestety                     w dzisiejszych czasach ruch na powietrzu zastąpiły laptopy i PlayStation. Dzieci nie przyzwyczajone do ruchu dorastają na ludzi, którzy stronią od aktywności fizycznej.

Jak często trenuje Pani grupy pracowników?

Na co dzień prowadzę zarówno treningi personalne jak i grupowe, w tym grupy pracowników. Od niedawna takie wspólne treningi stały się dużo popularniejszą formą integracji. Moim zdaniem to bardzo dobry trend.

Jak może Pani krótko scharakteryzować trening grupowy dla pracowników? Trener Inventage

Aby taki trening był efektywny warto wcześniej spotkać się w małej grupie, tak abym mogła się zapoznać z każdym osobno i dostosować trening do możliwości takiej grupy. Podczas treningu grupowego dla pracowników mamy więcej czasu niż standardowo, co pozwala nam bardziej skupić się na przekazaniu wiedzy przed treningiem. Dzięki temu trening jest bardziej świadomy. Tworzymy “bazę” czyli trenujemy i utrwalamy wzorce ruchowe od których powinny wychodzić poszczególne ćwiczenia. Przede wszystkim pokazuje im podstawy na których potem buduję trening. Staram się aby każdy świadomie podchodził do ćwiczeń, aby każdy ruch był przemyślany w taki sposób aby wyeliminować ryzyko kontuzji. Trening obejmuje rozgrzewkę funkcjonalną, część główną czyli trening obwodowy oraz rozciąganie.

Jakie korzyści zdrowotne przynoszą wspólne ćwiczenia?

Pozwalają rozruszać zastałe mięśnie, które nie są aktywne podczas pracy za biurkiem. Trening pozwala rozciągnąć przykurcze oraz zaktywizować „uśpione” grupy mięśni. Ruch korzystnie wpływa na układ krążenia, poprawia kondycję i stymuluje wydzielanie endorfin – hormonów szczęścia.

A jeśli chodzi o inne korzyści?

Integracja! Wspólne treningi pozwalają na zupełnie inne podejście do kolegów z teamu. Na siłowni fitness wszystko jest mniej oficjalne np. garnitury są zastąpione przez dresy. Wspólny trening zbliża współpracowników, pozwala przezwyciężyć róże bariery poprzez również kontakt cielesny (śmiech).

Czy wspólny trening pracowników przekłada się na efektywność w pracy?

Oczywiście! Pracownicy mają więcej energii, co pozwala im skupić się na wykonywaniu swoich zadań w sposób bardziej efektywny. Treningi fizyczne zwiększają pewność siebie, która ma przełożenie na kontakty biznesowe. Ćwiczenia obniżają poziom stresu, zmniejszają napięcie mięśniowe i emocjonalne.

Jaka powinna być częstotliwość takich wspólnych treningów?

Ideałem jest 1 wspólny trening w tygodniu. Natomiast każdy powinien podejść do ćwiczeń fizycznych również indywidualnie. Wg WHO każdy powinien ćwiczyć 3 razy w tygodniu po 30 minut w tempie 130 uderzeń serca na minutę. W praktyce warto dbać o swój ruch każdego dnia.

Jak ocenia Pani treningi z pracownikami Inventage?

Treningi z teamem Inventage przypominają mi że uwielbiam swoją pracę. To przyjemność trenować taki zespół! Inventage stanowi kreatywną i inteligentną grupę, która do każdego zadania podchodzi z zapałem i zaangażowaniem. Jestem pewna, że nie tylko na sali fitness ale też podczas pracy. Treningi z Inventage są bardzo efektywne, jestem bardzo dumna z wysiłków tej grupy! Korzystając z okazji chcieliśmy podkreślić, iż my również jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z tak wyrozumiałym i wymagającym trenerem.

Podsumowując, zintegrowany zespół to skuteczny zespół!  Atmosfera w miejscu pracy ma ogromny wpływ na zaangażowanie pracowników w wykonywane obowiązki, a umiejętność pracy grupowej znacznie zwiększa jakość i kreatywność w prowadzonych projektach. Programy prozdrowotne powinny uwzględniać zajęcia integracyjne, które budują zdrową atmosferę w pracy. Dzięki temu wszyscy pracownicy stworzą zintegrowany „okaz zdrowia” gotowy do wydajniejszej pracy, który, na co dzień poprawia wyniki finansowe naszych klientów. I trzeba przyznać – robi to sprawnie!

Team Inventage

[1] Zakład Ubezpieczeń Społecznych; „Absencja chorobowa w 2013 r.”; Warszawa 2014