Czy sprzedaż bitcoinów jest objęta podatkiem VAT?

sprzedaż bitcoinów

Bitcoin to wirtualna tzw. kryptowaluta, która została prowadzona w 2009 r. Celem tego eksperymentu było utworzenie nowego, uniwersalnego środka płatniczego, który byłby powszechnie akceptowany w internecie.

Popularyzacja kryptowaluty doprowadziła do powstania nowego zjawiska zwanego wydobywaniem bitcoinów (bitcoin mining). Ten proces generowania nowych cyfrowych monet jest obecnie bardzo żmudny i wymaga komputera o dużej mocy obliczeniowej.

Tak utworzone monety można następnie wprowadzić do obiegu, uzyskując za nie prawdziwe pieniądze. Aktualna wartość bitcoina to ok. 430 dolarów, czyli 1290 zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy kurs wzrósł o prawie 300%.

Jeden z zajmujących się generowaniem i sprzedażą bitcoinów przedsiębiorców (czynnych podatników VAT) zapytał Izbę Skarbową w Łodzi o to, czy tego rodzaju działalność podlega opodatkowaniu VAT. Dyrektor Izby odpowiedział na to pytanie twierdząco.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: bitcoiny będą wydobywane na zainstalowanym w siedzibie firmy komputerze, a następnie sprzedawane (wprowadzane do obiegu) przedsiębiorstwu spoza UE lub prywatnym osobom w ramach UE.

Bitcoiny będą przy tym miały wyłącznie postać niematerialną. Za wprowadzenie do obiegu wnioskodawca nie otrzyma żadnego oddzielnego wynagrodzenia. Nie dojdzie też do wyświadczenia żadnej usługi (np. w zakresie instalacji oprogramowania na innym komputerze).

Podatnik uważał, że nie musi od tak uzyskanego przychodu odprowadzać podatku VAT. Dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił jednak tej opinii. Powołał się przy tym na art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Według tego punktu opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług realizowane na terytorium kraju. Artykuł 8 dodaje, że ustawa obejmuje przeniesienie praw do wartości niematerialnych, bez względu na formę.

Muszą zostać spełnione jedynie dwa warunki: druga strona musi być beneficjentem zdarzenia oraz istnieje wynagrodzenie (świadczenie wzajemne). Wykopywanie i sprzedawanie bitcointów jest więc zwyczajną usługą.

Spełnione zostały wszystkie ustawowe warunki. Przychód powinien być objęty podatkiem VAT. Z drugiej strony może on zostać pomniejszony o koszty (np. rachunki za prąd zużyty przez komputer).