Czy wartość prywatnego pakietu medycznego podwyższa składkę ZUS?

prywatny pakiet medyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzygnął kwestię wpływu prywatnych pakietów medycznych na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. O wydanie interpretacji poprosił pewien przedsiębiorca.

W opisywanej przez Infor.pl sytuacji pracodawca objął prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym swoich pracowników. Chciał wiedzieć, czy kwoty przeznaczane na takie pakiety mają być uwzględniane przy obliczaniu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

ZUS przypomniał w interpretacji, że podstawą do obliczenia składek jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego uznała zaś, że wartość prywatnego abonamentu medycznego stanowi rodzaj przychodu.

Zgodnie z tą zasadą pracodawca powinien podwyższyć wymiar składek na ZUS i uwzględnić opłaty za abonament. Powinien jednak mieć na uwadze ważny wyjątek — przychód wynikający z układu zbiorowego pracy pozwalający na zakup produktów lub usług po cenach niższych niż standardowe nie jest uwzględniany.

W przypadku proszącego o interpretację przedsiębiorcy taka sytuacja miała miejsce. Prywatne ubezpieczenie miało charakter grupowy. Jego celem było obniżenie kosztów jednostkowych dla pracowników.

Pracodawca spełniał też kolejny warunek — pracownicy ponosili część kosztów (choć była to tylko złotówka). Podsumowując, aby wartość pakietu medycznego nie podwyższała składek ZUS, należy:

  • oprzeć taki pakiet na układzie zbiorowym lub wewnętrznym regulaminie pracy,
  • przerzucić część miesięcznych kosztów (nawet złotówkę) na pracownika.