Dlaczego bonów nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu?

uzyskania przychodu

Poznańska Izba Skarbowa wydała interpretację, zgodnie z którą nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków na bony towarowe wręczane pracownikom kontrahentów. Izba uznała, że mamy tu do czynienia z wydatkami na reprezentację.

Zasadniczo zaliczanie wydatków na bony do kosztów nie jest dopuszczalne. Uważa się, że w tym wypadku nie ma relacji między wydatkiem a osiąganym przychodem.

Zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania przychodu powinno mieć bezpośredni związek z konkretnymi zdarzeniami skutkującymi osiągnięciem przychodu w bliższej lub dalszej przyszłości.

Bony takiego związku nie gwarantują — wyrażają bowiem jedynie nieokreślone prawo do nabycia dóbr konsumpcyjnych. Faktura za bon nie dokumentuje nabycia towaru przyczyniającego się do zwiększenia przychodu.

Jedna z wielkopolskich spółek uznała jednak, że wydatki na bony dla pracowników kontrahentów kosztem są, bo zachęcają odbarowanych do zakupów i tym samym mają wpływ na przychód. Izba Skarbowa nie podzieliła tego zdania.

Dyrektor Izby uznał, że w tym wypadku głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy wobec innych podmiotów. Mamy zatem do czynienia z wydatkami reprezentacyjnymi, których nie można uznać za koszt podatkowy (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT).