Dlaczego warto nas wybrać?

Zakres działań Inventage w celu zidentyfikowania wszelkich rozbieżności w rozliczeniach podatkowych Naszych Klientów obejmuje:

 • WERYFIKACJĘ DOTYCHCZAS DEKLAROWANYCH PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
  tj.: budynków, budowli i gruntów pod kątem analizy prawnej, technicznej i analizy finansowej.
 • USTALENIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA I SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH GRUNTÓW
  weryfikacja dokumentów geodezyjnych i danych z rejestrów gruntowych w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania i właściwych stawek podatkowych;
 • WYKONANIE INWENTARYZACJI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW
  zgodnej z przepisami podatkowymi; pewność co do faktycznej powierzchni użytkowej dla celów podatkowych;
 • ANALIZĘ WYSTĘPOWANIA EWENTUALNYCH RYZYK PODATKOWYCH
  w postaci np.: istnienia obiektów budowlanych dotychczas niedeklarowanych lub istnienia orzecznictwa sądowego niekorzystnego z punktu widzenia nieruchomości należących do Klienta;
 • PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO
  na mocy udzielonego pełnomocnictwa będziemy odpowiedzialni za przygotowanie wszelkich pism prawnych; odpowiedzi na ewentualne zapytania ze strony organów podatkowych, stawiennictwo na wizje lokalne lub rozprawy aż do wydania ostatecznej decyzji podatkowej/prawomocnego wyroku potwierdzającego nasze rekomendacje;
 • WSPARCIE MERYTORYCZNE W ZAKRESIE BIEŻACYCH ROZLICZEŃ PODATKOWYCH
  konsultacje z ekspertami Inventage w przypadku zaistnienia zmian w majątku Klienta lub w przepisach, które mogłyby mieć wpływ na wysokość płaconego podatku.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI