Dlaczego zakup pakietu usług może być korzystny podatkowo?

zakup usług

Ustawa o VAT wprowadza ogólną zasadę pozwalającą na pomniejszanie zobowiązań wobec fiskusa o wartość podatku VAT znajdującego się na fakturach kosztowych. Narzuca przy tym szereg zakazów. Są jednak sytuacje, w których zakazy te nas nie dotyczą. Dlaczego zakup pakietu usług może być korzystny podatkowo?

Jedną z metod jest zakup pakietu usług. Dotyczy to np. oferty gastronomicznej oraz hotelowej. Janina Fornalik, ekspert i starszy menedżer współpracującej z Inventage Polska firmy doradztwa podatkowego MDDP, przypomina:

Ustawa o podatku od towarów i usług wprowadza zakaz odliczania VAT‑u przy usługach noclegowych i gastronomicznych. Jeśli pracownik zostaje wysłany w podróż i korzysta z hotelu, pracodawca będzie mógł jedynie zaliczyć ten wydatek w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodu, nie przysługuje mu natomiast prawo do odliczenia podatku VAT.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy kupowany jest pakiet usług składający się z noclegów, wyżywienia, wynajmu pomieszczeń i innych elementów. Mamy z tym do czynienia chociażby wtedy, gdy firma decyduje się na zorganizowanie zamkniętego eventu w hotelu czy restauracji. Nazwa usługi na fakturze to np. “organizacja konferencji firmowej”.

Przy obliczaniu VAT‑u bierze się bowiem pod uwagę całokształt działań, a nie każdą czynność osobno. Dany element jest wtedy niezbędny do właściwej realizacji całego zamówienia — zgodnie z powszechnie przyjętym i umownie potwierdzonym zakresem.

Na tej samej zasadzie działa oferta wielu dostawców usług telekomunikacyjnych, która obejmuje np. telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dostęp do internetu oraz telewizję kablową czy satelitarną. Janina Fornalik dodaje:

Przedsiębiorca nabywa kompleksową usługę, a nie poszczególne elementy. Najlepiej jeśli na fakturze widnieje wówczas jedna pozycja; specyfikacja poszczególnych usług może stanowić załącznik do faktury. Wówczas możliwe jest odliczenie całej kwoty podatku VAT, np. od usługi organizacji konferencji, bez zastosowania ograniczeń dla usług noclegowych czy gastronomicznych.

Korzystając z tego rodzaju pakietów należy jedynie pamiętać o tym, aby nazwa produktu, usługi czy pakietu na fakturze odpowiadała rzeczywistości. Niedopuszczalne jest modyfikowanie zapisu w celu skuteczniejszego powiązania go z profilem działalności gospodarczej.

Jak twierdzi Janina Fornalik, czasem jednak korzystniejsze może być rozbicie usługi na poszczególne elementy – np. na opłatę leasingową i ubezpieczenie w przypadku leasingu samochodów osobowych:

Ponieważ odliczenie VAT od wydatków dotyczących takich samochodów jest ograniczone do 50%, zakup ubezpieczenia ze zwolnieniem z VAT pozwoli na zmniejszenie kosztów nieodliczonego podatku VAT.