Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: podstrony BHP

PIP opracował plan kontroli na 2022 rok

52 tysiące kontroli PIP w 2022 roku – to plan Państwowej Inspekcji Pracy na przyszły rok. Skąd taka liczba? To efekt przeprowadzonej analizy PIP na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2020–2021 związanych z pandemią i wydłużeniem czasu trwania czynności kontrolnych z powodu konieczności przestrzegania przez inspektorów pracy zaostrzonego reżimu sanitarnego w kontrolowanych podmiotach. 

Plan kontroli PIP na 2021 rok

Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2021 rok zakłada przeprowadzenie w przyszłym roku 52 tys. kontroli. 

Szkolenia BHP i PPOŻ

Zapraszamy serdecznie do kontaktu wszystkich Klientów biznesowych, którzy chcieliby odbyć szkolenie z zakresu BHP. Szkolenie przeprowadzane jest w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Termin: 11.10.2018 r. oraz 18.10.2018 r., godzina 10:00 ‑12:00 — spotkanie ze specjalistą ds. BHP

Outsourcing BHP

Outsourcing BHP to najwygodniejsze rozwiązanie dla Pracodawcy. W ramach tej usługi oferujemy Państwu kompleksową obsługę z zakresu BHP, PPOŻ. oraz prawa pracy.
OutsourcingCzytaj więcej...

Działania powypadkowe

W ramach usług doradczych dotyczących działań powypadkowych świadczymy pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej.
Zgodnie z przepisami, w momencie, gdy dochodzi do wypadkuCzytaj więcej...

Reprezentacja firmy

Oferujemy wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów Inventage w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) czy też PaństwowejCzytaj więcej...

Procedury i instrukcje

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy.

W ramach tego:

wypełniamy dokumentyCzytaj więcej...

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Dotyczy określenia ogólnych zasad związanych z szacowaniem ryzyka zawodowego na stanowiskachCzytaj więcej...

Doradztwo BHP

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności doradcze wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

UdzielamyCzytaj więcej...

Audyt warunków pracy

Przeprowadzony przez ekspertów Inventage Sp. z o.o. audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa i zgodności warunków pracy z obowiązującymiCzytaj więcej...