Gwarancja poufności — pięć zasad Inventage

W celu uzyskania oszczędności w takich obszarach jak składki ZUS czy podatki, Inventage potrzebny jest wgląd do niejawnych informacji dotyczących swoich klientów.

gwarancja poufności

Jako eksperci w zakresie składek ZUS, podatków i innych kosztów niestrategicznych doskonale zdajemy sobie sprawę z konieczności dochowania najwyższej staranności w zapewnieniu poufności udostępnianych nam informacji.

Aby chronić te dane stworzyliśmy wewnętrzny kodeks 5 zasad, których przestrzeganie gwarantujemy w umowie.

1. Zobowiązujemy się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich przekaz

ywanych nam informacji.

2. Stosujemy zasadę wykorzystywania danych Klienta wyłącznie w celu optymalizacji kosztów.

3. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia, że poufne informacje nie wejdą w posiadanie osób nieuprawnionych.

4. Stosujemy praktykę ujawniania danych tylko tym osobom, które muszą mieć do nich dostęp (tzn. nie wszystkim pracownikom Inventage czy ekspertom współpracującym z nami).

5. Informacji o kliencie nigdy nie powielamy i nie rozpowszechniamy bez konieczności.