Jak działa mechanizm odwrotnego obciążenia VAT?

obciążenia VAT

Tak zwany odwrócony podatek VAT to koncepcja, która przerzuca obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług na nabywcę. Zasadę tą stosuje się przede wszystkim podczas wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług. Jak działa mechanizm odwrotnego obciążenia VAT?

Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT jest dość prosty w zastosowaniu. Wystarczy wystawić tzw. fakturę wewnętrzną (dowód wewnętrzny). Faktura taka powinna zawierać kwotę VAT‑u naliczonego do tej konkretnej transakcji. Obliczeń dokonujemy samodzielnie.

W większości sytuacji zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT ma bezwynikowy wpływ na należną kwotę podatku. Na fakturze wewnętrznej musi znajdować się opis “obciążenie odwrotne – reverse charge”.

Obowiązujące obecnie przepisy nie wprowadzają żadnych szczególnych regulacji dotyczących powstania obowiązku podatkowego przy obciążeniu odwrotnym. W większości sytuacji będziemy więc stosować zasady ogólne z ustawy o VAT.

Warto pamiętać, że mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczy nie tylko transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz importu usług. Trzeba go także odnieść do krajowego zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Załącznik ten zawiera 41 grup towarów, w tym żelazostopy, wyroby walcowane na gorąco, pręty walcowane, pręty ciągnione, stopy miedzi, odpady szklane i gumowe, a także z tworzyw sztucznych czy różne rodzaje surowców wtórnych.