Jak rozliczać VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej?

Jak rozliczać VAT

Jak rozliczać VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej? Właściciel firmy, który spodziewa się kilku czy nawet kilkunastomiesięcznej przerwy w otrzymywaniu zleceń może obecnie skorzystać z tzw. zawieszenia działalności gospodarczej. Najważniejszą zaletą jest w tym przypadku brak konieczności opłacania składek ZUS.

Jak rozliczać VAT przy zawieszeniu działalności gospodarczej? Aby zawiesić działalność nie można zatrudniać pracowników. Zawieszenie może trwać od 30 dni (od 28 w przypadku lutego) do 24 miesięcy. Jeśli firma istnieje przynajmniej 6 miesięcy maksymalny okres zawieszenia wydłuża się do 3 lat.

Dodatkowo możliwa jest dłuższa przerwa w prowadzeniu działalności. Jest to możliwe w przypadku, gdy właściciel firmy wychowuje dziecko (do 5. roku życia) lub opiekuje się osobą niepełnosprawną (maks. 6 lat, do ukończenia 18. roku życia).

Jak działa zawieszenie w przypadku podatku VAT? Dawniej przedsiębiorca, który przerwał działalność, musiał nadal składać miesięczne lub kwartalne, zerowe deklaracje VAT. Obecnie już takiego obowiązku nie ma.

W każdym okresie rozliczeniowym, który jest objęty zawieszeniem (czy to miesiąc, czy kwartał), nie ma konieczności składania deklaracji VAT. Warto pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko okresów pełnych. Jak to rozumieć?

Jeśli podatnik zawiesił działalność 10 lipca 2014 r. musi złożyć jeszcze deklarację za lipiec (do 25 sierpnia 2014 r. — jeśli korzysta z rozliczeń miesięcznych). Wznowienie działalności w połowie grudnia 2014 r. będzie wiązało się z koniecznością złożenia deklaracji za ten miesiąc.

W celu ułatwienia rozliczeń warto zawieszać działalność ostatniego dnia miesiąca, a wznawiać pierwszego. Takie rozwiązanie pozwoli nam także obniżyć sumę składek zdrowotnych (naliczanych w pełnej wysokości nawet wtedy, gdy firma działa tylko jeden dzień w miesiącu).

Deklaracje muszą jednak składać zawieszone firmy, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importują usługi, nabywają towary, a także te, które realizują korekty podatkowe.