Podsumowanie B+R w 2018 roku

Jest lepiej, ale nie idealnie

Działalność B+R – podsumowanie odliczeń za rok 2018

Pod koniec października Główny Urząd Statystyczny udostępnił raport podsumowujący działalność badawczo rozwojową w 2018 r. w Polsce.

Według danych wzrost nakładów wewnętrznych na działalność B+R wyniosły 25,5 mld i stanowi to wzrost o 24,6% do roku poprzedniego. „Wzrost inwestycji w działalność badawczą rozwojową w 2018 roku, może świadczyć o tym, że przedsiębiorcy dostrzegają zalety wprowadzania innowacji — w tym korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, która z założenia ma zachęcać do inwestycji w rozwój. Cel ulgi sprowadza się do odliczenia od postawy opodatkowania podatkiem dochodowym poza zwykłymi kosztami uzyskania przychodów dodatkowo tzw. „kosztów kwalifikowanych” jakie zostały poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową, co może skutkować obniżeniem kosztów prowadzenia działalności poprzez zmniejszenie wysokości płaconego CIT a nawet otrzymania zwrotu poniesionych wydatków.” Mówi Beata Złotek – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju w Inventage Sp. z o.o.

Wskaźnik rośnie, ale zbyt wolno

Zgodnie z raportem wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. – 1,03%). „Wskaźnik rośnie, ale powoli. Unia Europejska w programie „Europa 2020” postawiła cel, w którym ten udział nakładów na działalność B+R wyniesie 3% do 2020 r . Taki wynik osiągnęły w 2018 r. jedynie Dania i Niemcy. Dużo wydają na badania i rozwój Austria i Szwecja. Niestety na tle innych państw polski wskaźnik pozostaje daleko w tyle.” – komentuje ekspert.

Kto inwestował w działalność badawczo-rozwojową w 2018 r

Z danych GUS wśród sektorów wykonawczych najwyższe nakłady wewnętrzne na działalność B+R poniósł sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1% nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5% w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 31,7%, rządowego – 1,9% oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3%, wobec odpowiednio 32,9%, 2,3% oraz 0,3% w 2017 r. – „największy wzrost nakładów na działalność B+R widzimy w przedsiębiorstwach, co wskazuje na rosnącą skuteczność działań rządowych zachęcających do inwestowania w badania i rozwój.”-mówi ekspert

Z ulgi B+R może skorzystać od 2016 r. każdy przedsiębiorca ponoszący koszty na działalność badawczo-rozwojową, niezależnie od wyniku finansowego: zysk/strata.

Ulgę IP Box (Innovation Box) – obejmującą preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – wprowadzoną w Polsce z początkiem 2019 r., może uwzględnić w swoim rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. każdy przedsiębiorca, który w efekcie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzył, rozwinął lub ulepszył a następnie skomercjalizował kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

„Co ważne, ulgi można łączyć. Warto skorzystać z powyższych zachęt podatkowych nie tylko po to, aby obniżyć koszty prowadzonej działalności, ale również zwiększyć konkurencyjność na rynku.” – podkreśla Beata Złotek.

Artykuł z komentarzem eksperckim:

Ekspert – Beata Złotek

Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju
Inventage Sp. z o.o.