Kto zyska, a kto straci na ozusowaniu umów zlecenia

ozusowaniu umów

Gotowy jest już projekt ustawy, która wprowadza obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wszystkich umów zlecenia. Głównym założeniem jest uszczelnienie systemu emerytalnego i zamknięcie istniejących luk w prawie. Kto zyska, a kto straci na ozusowaniu umów zlecenia?

Według dotychczas obowiązujących przepisów zleceniobiorca odprowadza składki tylko od jednej, wybranej przez siebie umowy zlecenia. Większość osób wybiera tę umowę, która opiewa na najniższą kwotę i płaci symboliczne składki. Kto zyska, a kto straci na ozusowaniu umów zlecenia?

Rozwiązanie takie ma kilka zalet. Pozwala np. obniżyć składki ZUS (w porównaniu z działalnością gospodarczą) osobom, które mają kilku pracodawców czy są freelancerami. Wybranie najniższej umowy zlecenia to także sposób na płacenie minimalnych składek zdrowotnych.

Rząd chce, aby w przypadku otrzymywania wynagrodzenia z kilku umów zlecenia kumulować tytuły ubezpieczenia, ale tylko jeśli miesięczna podstawa wymiaru składek nie przekroczy aktualnego minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Zawarcie jednej umowy na symboliczną kwotę nie będzie już więc chroniło przed ZUS-em. Zleceniobiorca zapłaci składki od drugiej, trzeciej i kolejnej umowy — aż do osiągnięcia progu minimalnego wynagrodzenia.

Po zmianach składki od umów zleceń zapłacą także osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z dwuletniego okresu tzw. niskiego ZUS‑u i wykonują dodatkowe prace (zlecenia) poza główną działalnością.

Na zmianach teoretycznie zyskają ci pracownicy, którzy są zmuszani do zawierania umów zlecenia przez pracodawców. Ich składki będą wyższe, więc i przyszła emerytura wzrośnie. W praktyce może jednak okazać się, że osoby takie stracą pracę całkowicie lub przejdą do szarej strefy.

Stracą na pewno młodzi ludzie, którzy jeszcze o oszczędzaniu na przyszłość nie myślą. Zależy im zwykle na otrzymywaniu jak najwyższego wynagrodzenia na rękę. Tacy ludzie będą zarabiać mniej albo również zasilą szarą strefę.