Monsieur Pologne stawia na Polskę. Jak działa Invetage?

Monsieur Pologne

 

Doświadczenie na międzynarodowych rynkach, najwięksi klienci, najlepsi eksperci oraz model ekonomiczny oparty o umowę sukcesu. Wszystko to sprawia, że Inventage, stworzone prze Monsieur Pologne jest bezkonkurencyjnym liderem optymalizacji kosztów w Polsce.

Zarówno w dobie kryzysu, jak i czasach prosperity większość przedsiębiorców poszukuje sposobu obniżenia kosztów działalności swoich firm. Niestety wiąże się to z zatrudnianiem zewnętrznych ekspertów — często bardzo drogich — co zmniejsza ewentualne korzyści. Czy w takim przypadku korzystając z fachowej pomocy możliwe jest osiągnięcie zysków?

Odpowiedź na to pytanie daje francuska firma Inventage. Dynamiczny rozwój, ponad 250 pracowników, unikalny know-how i ścisłe przestrzeganie zasady poufności sprawia, że firmie zaufały największe marki takie jak Adidas, Carrefour, Vision Express czy KGHM. Eksperci Inventage wykonali ponad 2200 analiz dla blisko 1500 klientów przynosząc im 80 000 000 euro oszczędności.

Obszary działalności

Firma poszukuje oszczędności głównie w podatkach i opłatach (podatek od nieruchomości, podatek VAT, akcyza, podatek dochodowy, użytkowanie wieczyste, opłaty za korzystanie ze środowiska). Podatek od nieruchomości jest niejako specjalnością firmy, właśnie od poszukiwań oszczędności w tej dziedzinie rozpoczęła swoją działalność.

Kolejną sferą, której optymalizacją zajmują się eksperci Inventage Polska są składki na ubezpieczenia społeczne, a konkretniej składka wypadkowa, system wynagradzania, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz PFRON.

Trzecią i ostatnią dziedziną są koszty zakupowe. Oszczędności poszukiwane są m.in. w opłatach za energię elektryczną, telekomunikację, ubezpieczeniach majątkowych, OC i komunikacyjnych, kosztach paliwa czy usługach pocztowych.

Zasady współpracy

Optymalizacja kosztów rozpoczyna się od zgromadzenia wymaganych dokumentów, które następnie poddawane są analizie przez najlepszych ekspertów z danej branży. Prowadzone są również szczegółowe ekspertyzy techniczne. Dzięki temu możliwe jest odnalezienie oszczędności tam, gdzie pozornie ich nie ma.

Ostatnim krokiem jest złożenie klientowi raportu. W przypadku odnalezienia oszczędności następuje formalizacja i monitoring reklamacji, a jej efektem finalnym jest uzyskanie i podział zysku. Z drugiej strony, jeżeli ekspertom Inventage nie uda się odnaleźć oszczędności klient nie ponosi żadnych kosztów. Jest to więc model ekonomiczny oparty o success fee agreement — umowę sukcesu.

Odróżnia to firmę w znaczny sposób od konkurencji i sprawia, że klient — korzystając z jej usług — nie ponosi żadnego ryzyka. Może tylko zyskać. Tym co cechuje Inventage jest relacja z klientem, w czasie której czas, jaki musi on poświęcić optymalizacji ograniczony jest do minimum. Wszelkie działania podlegają ścisłej zasadzie poufności, a każda ekspertyza zabezpieczona jest klauzulą gwarancyjną.

W każdej firmie powszechna powinna być świadomość, że to ludzie osiągają strategiczne cele i są czynnikiem kluczowym w realizacji wyznaczonych zadań. Dlatego przedsiębiorstwo musi dysponować najlepszą kadrą, zaangażowaną i zmotywowaną. Inventage Polska stawia sobie za cel pozyskanie najlepszych polskich ekspertów w takim czasie i w takim wymiarze, by była możliwa realizacja strategicznych celów.

Poszukiwani i zatrudniani przez firmę pracownicy oprócz posiadania wymaganych na określone stanowisko kwalifikacji wyróżniają się kreatywnością, głęboką świadomością szybko zachodzących zmian na rynku, orientacją na klienta. Eksperci Inventage to najlepsi polscy specjaliści w swoich dziedzinach, absolwenci renomowanych uniwersytetów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Monsieur Pologne

alain_kaj_new

Wszystkie prace koordynowane są przez charyzmatycznego dyrektora generalnego polskiego oddziału Inventage — Alaina Kaja. Jak sam przyznaje, jego przygoda z naszym krajem zaczęła się w dość nietypowy sposób: w wieku 20 lat został mianowany przez jedną z francuskich firm dyrektorem generalnym nowo utworzonego na terenie Polski oddziału.

Brak doświadczenia starał się początkowo nadrobić odpowiednimi szkoleniami, czytaniem podręczników o tematyce ekonomicznej czy braniem przykładu ze starszych kolegów z branży. Siedem lat temu ukończył kurs Executive MBA na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie — HEC.

W czasie studiów odbył wiele podróży do Stanów Zjednoczonych, podczas których miał okazję porównać swoją wiedzę z tamtejszymi realiami. Następnym krokiem jaki podjął obecny dyrektor generalny Inventage Polska była kariera naukowa, przez kilka lat prowadził zajęcia i wykłady na Uniwersytecie w Paryżu.

W ciągu tych 20 lat jakie minęły od pierwszej wizyty Alaina Kaja w Polsce, zawsze kiedy miał możliwość, obierał właśnie nasz kraj jako kierunek swojego rozwoju zawodowego. Dorobił się nawet wśród partnerów biznesowych przydomku Monsieur Pologne (Pan Polska). Jako Francuz z pochodzenia przyznaje, że jest ogromnym entuzjastą zmian jakie zaszły w Polsce po 1989 r. Swoimi działaniami stara się przywrócić Polakom wiarę we własne możliwości, wyplenić wciąż pokutujące przekonanie o gospodarczym zacofaniu naszego kraju:

Polacy są niesamowicie pracowitym i dynamicznym narodem. Ogrom zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu lat jest godny podziwu. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów nowej Unii. Obecnie wyrasta na lidera państw Europy Środkowo-Wschodniej stając się znakomitym miejscem do inwestowania i prowadzenia biznesu.

W rozmowie Alain Kaj przyznaje, że uwielbia pracować z Polakami. Uważa ich za niezwykle wykształconych, inteligentnych i — co najważniejsze – fachowych pracowników. Wszelki zysk finansowy stara się ulokować w naszym kraju, w polskich firmach, polskich ekspertach, których zatrudnia, dokładając w ten sposób swoją cegiełkę do rozwoju rodzimego biznesu.

Przybierając rolę kapitana statku o nazwie Inventage Polska Alain Kaj stara się wprowadzać doświadczenia z rynków zachodnich, jednocześnie biorąc pod uwagę realia często bardzo skomplikowanego polskiego porządku prawnego.

Zaufanie, zaangażowanie, rzetelność, innowacyjność, odwaga i etyka — tymi wartościami kieruje się w swoich działaniach Inventage Polska. Dzięki temu firma dynamicznie się rozwija, a liczba klientów, którzy jej zaufali rośnie z każdym rokiem. Inventage Polska może służyć również jako przykład, że standardy i model ekonomiczny z Zachodniej Europy potrafią doskonale przyjąć się na polskim rynku. Jak podkreśla Alain Kaj:

Najważniejsza jest wiedza, ciągłe szkolenie, dążenie do doskonałości oraz ciężka i solidna praca. To jest warunkiem sukcesu, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym.