Tak odniesiesz sukces w sezonowym biznesie

Prowadzenie biznesu sezonowego wymaga od przedsiębiorcy najwyższego stopnia mobilizacji. W krótkim okresie trzeba bowiem zrealizować strategię często niemniej złożoną niż roczne plany niektórych firm. Zajmując się od ponad 30 lat zarządzaniem firmą, miałem okazję obserwować dziesiątki sezonowych biznesów, z których jedne odnosiły spektakularne sukcesy, a inne kończyły się fiaskiem. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca, który planuje podbić latem rynek w swojej branży?

  1. Przemyśl plan dwa razy

Chociaż właściwy okres w sezonowym biznesie trwa tylko kilka miesięcy, to odpowiednie przygotowywanie się do niego zajmuje znacznie więcej. Poza tym cały plan działań musi być bardzo dokładny i doskonale przemyślany. W tak krótkim okresie nie ma miejsca na błędy. Załóż różne scenariusze (zarówno te dobre, jak i te złe, ambitne, i mniej ambitne) i przygotuj się na jak największą ilość możliwości.

  1. Zabezpiecz się finansowo

Według badania U.S. Bank przyczyną upadku 82% biznesów jest problem z płynnością finansową. To szczególnie poważne zagrożenie w przypadku nieregularnego napływu środków. Pamiętać trzeba także o tym, że sam rachunek dochodów i rozchodów nie jest wcale kluczowy. Pieniądze w biznesie potrzebne są bowiem nie tylko w odpowiedniej wysokości, ale także w odpowiednim czasie.

  1. Dobierz zaufanych pracowników

Według portalu hubworks.com 88% przedsiębiorców, określając cele na 2017 rok, wskazało zwiększenie zaangażowania wśród podwładnych. Nic dziwnego – zaangażowani pracownicy to klucz do sukcesu w każdej branży. Ich odpowiedni dobór nie jest łatwą sprawą i w dużych korporacjach na co dzień zajmują się tym całe działy. W przypadku biznesu sezonowego masz bardzo mały margines błędu – także jeśli chodzi o dobór ludzi.

  1. Grosz do grosza

Nie będzie szansy na nadrobienie mniejszych dochodów w kolejnych miesiącach, dlatego sezonowy plan finansowy musi być uszczelniony z każdej strony. Zastanów się, gdzie możesz poszukać oszczędności. Jeśli z danego sprzętu będziesz korzystać tylko w jednym sezonie, warto pomyśleć o zakupie używanego lub wypożyczeniu. W miarę możliwości unikaj jednak jednorazowych rozwiązań.

  1. Postaw na kilka filarów – dywersyfikacja dochodowa lub produktowa

Alternatywne źródło finansowania powinno znaleźć się w strategii przygotowywanej miesiące przed początkiem sezonu. Przyczyna tego jest prosta – dobry biznesman ma zawsze z tyłu głowy również czarny scenariusz. Stawiając wszystko na jedną kartę, zwiększa się ryzyko konsekwencji, jakie możemy ponieść.

  1. Rozszerzaj sieć partnerów

Aby utrzymywać aktualnych klientów oraz zdobywać nowych, firma musi ciągle szukać nowych rozwiązań. A to jest nie tylko kosztowne, ale również długotrwałe, co w biznesie sezonowym ma kluczowe znaczenie. Zastast wdrażać więc samodzielne rozwiązania, których opracowanie pochłonie mnóstwo czasu i pieniędzy, warto szukać partnerów biznesowych i nawiązywać współpracę. To bardzo opłacalny model.

  1. Zoom na aktualnych klientów

Trudnym – bo kosztownym i wymagającym czasu – zadaniem jest pozyskiwanie nowych klientów. Dlatego przedsiębiorcy stawiający na krótki sezon powinni w pierwszej kolejności wykorzystać prostsze rozwiązanie – poszerzenie oferty dla obecnych klientów. Dzięki temu można efektywnie rozwijać dochód i biznes, nie ponosząc od samego początku dużych kosztów ani ryzyka.

  1. Nie zwalniaj od razu po sezonie

Koniec sezonu nie oznacza końca wysiłków firmy i jej pracowników. Teraz należy bowiem uporządkować formalności, dokonać wszelkich rozliczeń i podsumowań, a także wstępnie rozpocząć przygotowania do przyszłego roku. Może to być na przykład spisanie na świeżo pomysłów i spostrzeżeń, które przydadzą się w kolejnym sezonie.

Alain Kaj

Inventage