Optymalizacja kosztów podatkowych — na czym to polega?

optymalizacja

Obniżanie kosztów podatkowych to jeden z trzech najważniejszych filarów oferty Inventage. Nasze działania obejmują zarówno podatki ogólne, takie jak CIT i VAT, jak i bardziej wyspecjalizowane obciążenia fiskalne w rodzaju podatku od nieruchomości.

Niezależnie od tego przeprowadzana przez naszych ekspertów analiza ma charakter kompleksowy. Biorą oni pod uwagę specyfikę branży, w jakiej działa dana firma, oraz charakterystyczne cechy jej działalności. Na tej podstawie wyszukują obszary, w których możliwe jest uzyskanie oszczędności.

Łukasz Szatkowski, menedżer działu podatkowego, wyjaśnia:

Jednym z najczęściej optymalizowanych przez nas obszarów jest podatek od nieruchomości. Firmy posiadające budynki komercyjne muszą płacić tutaj nawet ok. 25 razy wyższe obciążenia niż właściciele prywatnych domów czy mieszkań. Możliwe jest więc zaoszczędzenie sporych kwot.

Inne ważne zakresy optymalizacji to VAT (element ten łączy się ściśle z innym filarem naszej oferty, czyli obniżaniem kosztów zakupowych) oraz podwójne opodatkowanie. W tym ostatnim aspekcie nasza firma pomaga przebić się przez skomplikowane umowy międzynarodowe będące utrapieniem spółek eksportowych i importowych.

Nasi eksperci zdają sobie sprawę z tego, że system podatkowy w Polsce jest złożony i ciągle się zmienia. Dlatego proponują klientom wyłącznie rozwiązania sprawdzone i pewne — takie, które nie narażą przedsiębiorstwa na problemy z fiskusem.

Szatkowski dodaje:

Dodatkowo przeprowadzając optymalizację pracujemy w oparciu o umowę success fee. Oznacza to, że klient nie płaci nic za nasze usługi do momentu wygenerowania konkretnych oszczędności. Na tym etapie po prostu dzielimy się znalezionymi zyskami.

Osoby zain­te­re­so­wane naszą ofertą w zakre­sie opty­ma­li­za­cji podatkowej zachę­camy do kon­taktu z Łukaszem Szatkowskim ([email protected], +48 22 266 84 50).