UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ZUS

PFRON

Celem projektu jest redukcja comiesięcznej wpłaty z tytułu niewystarczającego dostosowania liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych względem całkowitej liczby zatrudnionych (tzw. wpłata PFRON).

Korzyści związane z wdrożeniem projektu:

  • Aktywizacja osób niepełnosprawnych i realizacja funkcji społecznych
  • Uzyskanie efektów pracy zatrudnionych osób
  • Poprawa wyników finansowych spółki
  • Pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie biznesowe.

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI