PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości

Kwestia opodatkowania majątku podatkiem od nieruchomości jest istotna dla każdego przedsiębiorcy posiadającego nieruchomości z uwagi na nieprecyzyjne przepisy w zakresie budowli, które mogą być różnie kwalifikowane przez organy podatkowe. Powiązanie przepisów podatkowych z budowlanymi, przy różniej definicji budowli na gruncie podatkowym i budowlanym wywołuje spory zamęt nie tylko u podatników, ale też fiskusa. Pamiętać należy bowiem, że organem podatkowym w podatku od nieruchomości jest prezydent/burmistrz/wójt danego miasta lub gminy i nierzadko rozumienie przepisów przez jednego burmistrza, przez innego będzie odrzucane jako niepoprawne. Podmioty działające w branży przemysłowej powinny być szczególnie uważne w śledzeniu zmian przepisów i orzecznictwa sądowego z uwagi na posiadanie majątku takiego jak urządzenia przemysłowe i inne urządzenia techniczne, które są bardzo często przedmiotem sporu z fiskusem. Najczęstszym problemem jest wątpliwość, czy dane urządzenie techniczne, lub też jedynie jego część budowlaną, należy traktować jako samodzielną budowlę. Natomiast dla właścicieli centrów handlowych lub biurowców niejasną kwestią jest prawidłowość opomiarowania budynków zgodnie z normą podatkową, a nie polskimi normami budowlanymi lub międzynarodowymi normami pomiarów. Norma dla celów podatkowych zawiera się raptem w 2 krótkich akapitach ustawy podatkowej, więc oczywistym jest, że opierając się tylko na niej nie sposób rozstrzygnąć wszelkich wątpliwości technicznych występujących w trakcie pomiaru.

Inventage oferuje Państwu wsparcie swojego zespołu podatkowego, ekipy architektów i rzeczoznawców budowlanych. Doświadczenie członków naszego zespołu daje Państwu gwarancję rzetelności i prawidłowości naszych rekomendacji.

Zakres działań Inventage w celu zidentyfikowania wszelkich rozbieżności w rozliczeniach podatkowych Naszych Klientów obejmuje:

 1. WERYFIKACJĘ DOTYCHCZAS DEKLAROWANYCH PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
  tj.: budynków, budowli i gruntów pod kątem analizy prawnej, technicznej i analizy finansowej.
 2. USTALENIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA I SZACUNKOWEJ POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH GRUNTÓW
  • weryfikacja dokumentów geodezyjnych i danych z rejestrów gruntowych w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania i właściwych stawek podatkowych;
 3. WYKONANIE INWENTARYZACJI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW
  zgodnej z przepisami podatkowymi; pewność co do faktycznej powierzchni użytkowej dla celów podatkowych zamiast budowlanych (istotne różnice w przepisach)
  • wykonywane w uzasadnionych sytuacjach lub na zlecenie Klienta
 4. ANALIZĘ WYSTĘPOWANIA EWENTUALNYCH RYZYK PODATKOWYCH
  w postaci np.: istnienia obiektów budowlanych dotychczas niedeklarowanych lub istnienia orzecznictwa sądowego niekorzystnego z punktu widzenia nieruchomości należących do Klienta
 5. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO
  w przypadku wykazania możliwości redukcji obciążeń podatkowych; przygotowanie wszelkich pism prawnych; odpowiedzi na ewentualne zapytania ze strony organów podatkowych, stawiennictwo na wizje lokalne, rozprawy etc;
  • doprowadzenie postępowania do wydania ostatecznej decyzji podatkowej/prawomocnego wyroku potwierdzającego rekomendacje Inventage.
 6. WSPARCIE MERYTORYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKACJI PODATKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI