Koszty Zakupowe

Koszty zakupowe - Inventage

Każdego rodzaju działalność gospodarcza generuje koszty a warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej jest sprawienie, by były one możliwie najniższe przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu usług i produktów.

Inventage Sp. z o.o. oferuje Państwu pomoc w poszukiwaniu takich metod optymalizacji kosztów zakupowych, które będą zgodne z przyjętym modelem biznesowym i polityką firmy, przy jednoczesnym poszanowaniu i pielęgnowaniu relacji z dotychczasowymi dostawcami i klientami.

Niezależnie od tego, czy prowadzicie Państwo działalność usługową czy też produkcyjną, jesteśmy gotowi przygotować analizę w zakresie kosztów strategicznych i niestrategicznych ponoszonych przez Państwa przedsiębiorstwo, a następnie podjąć działania doskonalące obejmujące optymalizację i doradztwo w zakresie wdrożenia proponowanych zmian. Oferujemy rozwiązania stworzone indywidualnie dla każdego klienta w oparciu o wzajemnie ustalane zasady współpracy.

Obszarem naszych analiz są następujące pozycje w kosztach zakupowych:

  • energia elektryczna,

  • rabaty i upusty handlowe,

  • ubezpieczenia,

  • wydatki administracyjne,

  • flota samochodowa,

  • usługi dodatkowe — ryczałtowe: efektywność energetyczna.