Sąd: podatek także od parkingów i chodników

podatek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku stwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe muszą płacić podatek od nieruchomości także w przypadku chodników, parkingów i dróg. Podstawą wyroku było założenie, że spółdzielnia działa jak przedsiębiorca.

Zdaniem sądu spółdzielnia powinna funkcjonować na takich samych zasadach jak prywatna firma. Firmy z kolei muszą płacić podatek od nieruchomości nie tylko od powierzchni biurowych czy magazynów. Obejmuje on także teren stanowiący obejście siedziby.

Spółdzielnia powoływała się na art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Mówi on, że podatek dotyczy “tylko powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie tych, które są związane z budownictwem mieszkaniowym” — pisze “Gazeta Prawna”.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w styczniu 2013 r., że budowle zlokalizowane na gruntach związanych ściśle z budynkami mieszkalnymi są przeznaczone do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (np. docierania do tych budynków) i dlatego nie są objęte podatkiem.

Izba skarbowa przypomniała jednak, że każda budowla (a więc także chodnik czy ulica) jest z zasady związana z prowadzoną działalnością. Pozostawało pytanie, czy spółdzielnia mieszkaniowa jest w praktyce przedsiębiorcą.

WSA potwierdził takie stanowisko i uznał, że budowle dodatkowe przynależne do budynków trzeba opodatkować. “Dotyczy to także chodników, dróg i parkingów znajdujących się na gruntach, które należy traktować jako związane z budynkami mieszkalnymi” — czytamy w “Gazecie Prawnej”.