Jak zwiększyć satysfakcję pracowników?

satysfakcję pracowników

Jak zwiększyć satysfakcję pracowników małym kosztem?

Satysfakcja pracowników jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania firmy. Zadowolenie przekłada się bowiem na jego efektywność, kreatywność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, przywiązanie do firmy. Zajmując się od ponad 30 lat zarządzaniem firmą, widziałem wiele dowodów na to, że najbardziej owocne są te przedsiębiorstwa, które dbają o wysoki poziom zadowolenia wśród członków swojego zespołu.

  1. Respektuj czas

Zarówno ten prywatny, jak i służbowy. Nikt nie lubi robić dwa razy tych samych rzeczy, wprowadzać dużych poprawek spowodowanych niedokładnym briefem czy nieuwagą przełożonego. Zanim w dzień wolny swojego pracownika zdecydujesz się wykonać do niego telefon, zastanów się dwa razy, czy sprawa faktycznie nie może poczekać lub nie da się jej rozwiązać bez angażowania danej osoby.

  1. Celebruj święta

Każdy lubi dostawać prezenty. Nie chodzi o wartość materialną, ale o miły gest i pamięć. Drobne upominki na Boże Narodzenie czy Wielkanoc nie spowodują uszczerbku na firmowych finansach, a przyczyniając się do wzrostu zadowolenia wśród pracowników, wręcz przełożą się na ich poprawę.

  1. Autonomia i niezależność

Możliwość wykazania się, zaprezentowania własnych pomysłów i wypróbowania swoich sił w nowych obszarach wpływa na zaangażowanie w wykonywaną pracę. Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 małych biznesów, z których połowa dawała autonomię swoim pracownikom, a połowa stosowała odgórne polecenia. Firmy, które tworzyły środowiska autonomiczne miały o 1/3 większe obroty niż firmy nastawione na kontrolę. Zatem pozwól swoim pracownikom zagospodarować np. 20% swojego czasu na własne projekty, które związane będą z Twoim biznesem.

  1. Poczucie bezpieczeństwa

Pracownik nie powinien się czuć zdany wyłącznie na siebie. Musi wiedzieć, że ma za sobą solidne wsparcie (w postaci zespołu, managera), na które może liczyć. Zadaniem szefa jest nie tylko służenie pomocą poprzez własne doświadczenie i umiejętności, ale także stworzenie takiej atmosfery i systemu pracy, w których pracownik będzie czuł się bezpiecznie. Chęć skonsultowania swoich wątpliwości, nie powinna zostać odebrana jako brak kompetencji w danym zakresie.

  1. Przestrzeń pracy

Według badań opublikowanych na portalu hacernoon.com 54% pracowników z najlepszymi wynikami uważa swoją przestrzeń pracy za zbyt rozpraszającą, a 58% tej samej grupy pracowników uważa ją za zbyt głośną. Open space’y zyskały popularność ze względu na łatwość komunikacji i współpracy w zespołach projektowych. W takich przestrzeniach świetnie poradzą się osoby, które lubią ciągły kontakt z innymi ludźmi, energiczne konsultowanie pomysłów czy burze mózgów.

  1. Opieka zdrowotna

95% specjalistów HR uważa opiekę zdrowotną za jeden z najważniejszych benefitów dla pracowników (shrm.org). Pracownicy mogą docenić nie tylko opiekę prywatnych przychodni medycznych. Bony na masaże, wizyta u fizjoterapeuty, okulisty czy psychologa to również doskonałe formy wspierania stanu zdrowia pracowników i budowania ich satysfakcji z pracy. 

  1. Dostosuj się do potrzeb swoich pracowników

Różni pracownicy mają różne potrzeby. Zależy to nie tylko od formy wykonywanej pracy, wieku czy płci, ale także od generacji. Firma powinna starać się poznawać potrzeby poszczególnych pracowników i wychodzić im naprzeciw. Z badań opublikowanych przez portal millenialbranding.com wynika, że 60% millenialsów opuści aktualne miejsce pracy w ciągu najbliższych trzech lat. Koszt odejścia takiego pracownika i zastąpienie go nowym jest szacowany na 15–25 tysięcy dolarów!

  1. Sięgaj po poradę

Pracownik będzie zaangażowany w pracę i zadowolony z niej, jeśli będzie czuł, że ma rzeczywisty wpływ na rozwój projektów, wypracowanie formy współpracy i kształtowanie firmy. Dlatego pozwól, aby mogli chociaż od czasu do czasu znaleźć się w gronie osób, które doradzają i podejmują ważne decyzje. Satysfakcja za wykonanie projektu, którego formę samodzielnie się ustaliło, będzie znacznie większa.

  1. Doceniaj zaangażowanie i wysiłki

Nie chodzi o nieuzasadnione schlebianie, ale faktyczną umiejętność docenienia pracowników za ich wkład w rozwój firmy i osiągnięcia. Każdy lubi pochwały, a szczególnie cenne są te, na które rzeczywiście zapracowaliśmy.

  1. Bądź wyrozumiały

Mimo nawet największych starań, życie prywatne zawsze w pewnym stopniu oddziałuje na pracę. Stresujące chwile w małżeństwie, choroba bliskich, ważne wydarzenia w życiu dzieci – o tym nie da się po prostu zapomnieć na 8 godzin dziennie. Wyrozumiałość ze strony kierownictwa może czasem odjąć choć jedno zmartwienie i zmobilizować pracownika do rekompensaty w kolejnych dniach.

 Alain Kaj

Inventage