Ulga na prototyp

Na podstawie art. 18ea ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą CIT”, „Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, (…), kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.”.

Koszty produkcji próbnej:

Cena nabycia

Wydatki na ulepszenie

Koszty materiałów i surowców

Koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek:

Badania, ekspertyzy, certyfikaty itp.

Badania cyklu życia produktu

System weryfikacji technologii środowiskowych

Chętnie pomożemy i doradzimy
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI