Zmiany w podatkach w 2020 r. – komentarz ekspercki

Zmiany w podatkach w 2020 r.

Wraz z początkiem nowego roku przedsiębiorcy muszą dostosować się do zmian w podatkach VAT, CIT i PIT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany z omówieniem eksperta – Beaty Złotek, Dyrektora Działu VAT oraz Pionu Badań i Rozwoju w Inventage. Sp. z o.o.

Mikrorachunki — czyli dogodne rozliczanie PIT, CIT, VAT

Od 1 stycznia 2020, każdy przedsiębiorca ma przyporządkowany indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, na który wpłaca podatki PIT, CIT i VAT. Aby z niego skorzystać należy sprawdzić numer w specjalnym generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w każdym US. Rozwiązanie ma na celu usprawnienie płatności PIT, CIT i VAT, co pozwala m.in. na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach oraz uniknięcie omyłkowych płatności na niewłaściwy rachunek.

Początkowo można postrzegać to jako kolejny wymóg stawiany podatnikom przez system podatkowy. W praktyce jest to jednorazowa czynność, która uporządkuje w organach podatkowych zbierane dane na temat poszczególnych podatków i przyczyni się do szybszego pozyskiwania przez podatników wnioskowanych informacji z urzędów skarbowych” – tłumaczy nasz ekspert.

Transakcje powyżej 15 tys. zł wyłącznie na rachunek z białej listy

Z początkiem stycznia podatnicy mają obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście) – pod warunkiem, że wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym.

Zapłata na inny rachunek spoza wykazu niesie za sobą konsekwencje takie jak brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) w PIT i CIT i odpowiedzialność solidarną w VAT (chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług). Jedynym wyjściem na uniknięcie w/w konsekwencji jest poinformowanie urzędu skarbowego w ciągu trzech dni o danych na temat tego przelewu.

Służy do tego specjalny formularz ZAW-NR, który jest oficjalnym wzorem Zawiadomienia, jakie winny jest złożyć podatnik chcący uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych nałożonych przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa oraz Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (lub fizycznych) w przypadku dokonania przelewu na rachunek, który nie widnieje w wykazie rachunków prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową (tzw. białej liście).

Podatnik chcący uniknąć wskazanych konsekwencji powinien złożyć stosowne zawiadomienie w przeciągu 3 dni od zlecenia przelewu na rachunek, który nie widnieje na białej liście. Zawiadomienie winno być adresowane do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, za którą nastąpiła płatność.

ZAW-NR funkcjonuje obecnie w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej.

W celu automatyzacji procesu obsługi białej listy powstał program BANK Inspektor umożliwiający weryfikację rachunków bankowych kontrahentów, w ramach wymagań tzw. “białej listy”. Inventage jest jego autoryzowanym dystrybutorem. W programie zawarto funkcjonalność, która pozwala na ograniczenie pracy manualnej w obszarze nie tylko weryfikacji kontrahentów, ale również generowania zawiadomień.

Darmowego sprawdzenia można dokonać poprzez ściągnięcie wersji DEMO klikając w link : https://inventage.pl/bank-inspektor/

Wprowadzenie tzw. „białej listy” wywołało dużo rozmów i wątpliwości nie tylko w grupie podatników VAT. Nawet osoby prywatne wynajmujące lokale otrzymują zapowiedzi ze strony najemców, że nie uregulują czynszu, jeśli rachunek, na który ma zostać zapłacony nie widnieje na „białej liście” i wstrzymają się z zapłatą do czasu wskazania dla potrzeb płatności rachunku bankowego ujawnionego w wykazie Podatników VAT.

Należy jednak pamiętać, że przepisy dotyczące tzw. „białej listy” dotyczą tylko obrotu między przedsiębiorcami, a nie umów między dwiema osobami „prywatnymi” bądź taką osobą i firmą” – wyjaśnia Beata Złotek.

Nowelizacje dotyczące MPP i kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 stycznia br. konsekwencje w PIT i CIT – tj. brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) przy transakcjach powyżej 15 tys. zł – będą dotyczyć również sytuacji, kiedy płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), pomimo prawidłowego oznaczenia faktury, czyli napisania na niej wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Od nowego roku wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Efekt? Musimy od razu wiedzieć, czy będzie nam później potrzebna faktura, czy też nie. Jeśli nie podamy n‑ru NIP przy transakcji, nie będzie możliwe późniejsze uzyskanie faktury, jak było dotychczas” — przypomina ekspert. Jednocześnie obowiązek posiadania kas rejestrujących online będzie dotyczył tych grup podatników, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych. ( Artykuł oparty o dane MF; https://www.gov.pl/web/finanse/jakie-zmiany-w-podatkach-od-1-stycznia-2020‑r)