Lider ulepszania wyników finansowych


Category Archives: Bez aktualności na str. głównej

wyceny

Wyceny

Inventage wykonuje w ramach swoich kompleksowych usług, ale też na indywidualne zamówienie różnego typu operaty szacunkowe. Nasz zespół rzeczoznawców posiada stosowneCzytaj więcej...

Ulga B+R i inne

Wprowadzony do polskiego prawa podatkowego i obowiązujący od początku 2022 r. pakiet Ulg na Innowacje ma za zadanie „ściągnąć do PolskiCzytaj więcej...

Działania powypadkowe

W ramach usług doradczych dotyczących działań powypadkowych świadczymy pomoc w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej.
Zgodnie z przepisami, w momencie, gdy dochodzi do wypadkuCzytaj więcej...

Reprezentacja firmy

Oferujemy wsparcie merytoryczne ze strony specjalistów Inventage w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) czy też PaństwowejCzytaj więcej...

Procedury i instrukcje

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy.

W ramach tego:

wypełniamy dokumentyCzytaj więcej...

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą. Dotyczy określenia ogólnych zasad związanych z szacowaniem ryzyka zawodowego na stanowiskachCzytaj więcej...

Doradztwo BHP

W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności doradcze wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

UdzielamyCzytaj więcej...