Artykuły podatki

Ograniczenie oprocentowania nadpłat niezgodne z przepisami wspólnotowymi

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stanął właśnie kolejny raz po stronie podatników. Bowiem w wyroku z 6 czerwca 2023 r. o sygnaturze C-322/22 Trybunał uznał...

więcej...

Firmy będą mogły stać się właścicielami gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym

W połowie kwietnia br. do czytania w komisjach sejmowych skierowany został rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,...

więcej...

O zakończeniu rekultywacji gruntu nie zawsze decydują urzędnicy

Posiadacze gruntów, które zostały poddane rekultywacji, uzyskali nowy oręż do walki z zakusami fiskusa. Dotyczy to w szczególności użytków rolnych, leśnych i nieużytków, które...

więcej...

PODSUMOWANIE ROKU 2022 W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Kończący się rok w wielu aspektach był przełomowy dla większości z nas. Sytuacja gospodarcza oraz geopolityczna pociągnęły za sobą szereg zmian w postaci m.in....

więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE uznaje wyższość tajemnicy zawodowej nad obowiązkiem raportowania schematów podatkowych

W dniu 8 grudnia 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie belgijskich przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, który potencjalnie może mieć istotne...

więcej...

Nie warto stawiać pomników

„Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu”- te słowa zaczynające słynną pieśni Horacego, napisane zostały ponad 2 tys. lat temu i stanowią jeden z najczęściej interpretowanych...

więcej...

Stacje redukcyjne jako element sieci gazowej

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanej właśnie uchwale przyjął niekorzystne dla podatników stanowisko w zakresie opodatkowania stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych, które uznane zostały za elementy...

więcej...

Kondygnacja w podatku od nieruchomości

Budynki podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od swojej powierzchni użytkowej, którą mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek...

więcej...

Konsekwencje podatkowe wyburzenia budynku pod nową inwestycję

W trakcie rozwoju swoich organizacji przedsiębiorcy często mierzą się z ograniczeniami zasobów, które dotykają nie tylko zasobów ludzkich czy materiałowych. Jeśli jesteśmy producentem dóbr...

więcej...

Czy ulgi podatkowe zwiększą liczbę zielonych dachów?

Nie tylko organizacje pozarządowe, organy państwowe czy miłośnicy przyrody, ale także coraz więcej podmiotów komercyjnych stara się propagować rozwiązania proekologiczne, które ograniczają zużycie surowców...

więcej...