VAT za chwilę przedawnienie

Co u Państwa z VAT-em?

Końcówka roku to czas zbliżających się przedawnień podatkowych. Uwaga, bo w VAT liczy się je wyjątkowo inaczej.

Z upływem 31 grudnia 2020 r. w podatku VAT przedawnią się zobowiązania podatkowe za miesiące od 12/2014 do 11/2015. A to dlatego, że termin płatności podatku za te miesiące przypada na odpowiedni dzień w 2015 r. Oznacza to, że jeśli wykazywaliśmy niewłaściwą wartość podatku należnego, to po zakończeniu 2020 r. nie będziemy mogli dokonać korekty podatku VAT za wskazane okresy (12/2014–11/2015). Plusem jest to, że urząd skarbowy nie będzie mógł żądać od nas zapłaty podatku czy odsetek za te okresy. Ale nie będziemy też mogli za te miesiące wnioskować o stwierdzenie i zwrot ewentualnej nadpłaty podatku – jeśli podatek został zawyżony.

Jeszcze gorsza dla podatników jest sytuacja dotycząca prawa do ewentualnej korekty podatku naliczonego. Tu czas na korektę może być jeszcze krótszy. Pomimo, że w 2021 r. będzie można jeszcze dokonać korekty deklaracji VAT za miesiące począwszy od 12/2015 r., to w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego — będzie to możliwe w tych najbardziej typowych sytuacjach (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT) — jedynie w zakresie deklaracji za miesiące począwszy od 01/2017 r. (ponad 1 rok krócej niż przy podatku należnym).

Graniczna data na uporządkowanie spraw VAT zawsze wypada na koniec roku. 31 grudnia to ostatni dzień na składanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT za przedawniające się z końcem roku okresy. Nie jest przy tym istotne, że organ podatkowy będzie je rozpatrywał i stwierdzał nadpłatę w trybie bezdecyzyjnym, czy wydawał ewentualne decyzje w kolejnym roku. Istotna jest data złożenia wniosku.

Dlatego też warto jeszcze teraz przyjrzeć się rozliczeniom VAT, zwłaszcza za przedawniające się okresy. Jest jeszcze czas na przygotowanie odpowiednich korekt. Nieplanowane nadpłaty mogą ulepszyć płynność finansową przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z naszego wsparcia!

Dokonamy analizy sytuacji podatkowej Twojej firmy, pomożemy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, sporządzimy wniosek wraz z uzasadnieniem i będziemy Cię reprezentować w postępowaniu wymiarowym przed urzędem skarbowym.

Warto korzystać ze swoich praw. Już dziś sprawdź czy płacisz właściwą wartość podatku.

Zapraszamy do współpracy!

+48 666 358 538